Bevezetés:

 

Aki valami receptgyűjteményt lát ebben a műben, melynek segítségével könnyen és fáradság nélkül tisztelethez, hírnévhez, gazdagsághoz és hatalomhoz juthat, vagy megsemmisítheti ellenségeit, az csalódottan fogja félretenni. 

   A mágia szó a magosz szóból ered, amely ősidőkben a legmagasabb beavatottakat jelentette. Sok szekta és szellemi irányzat a mágia kifejezésben nem lát mást titkos erőkkel való összeesküvésnél és puszta varázslatnál. Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy sokakat a mágia szó említése is bizonyos félelemmel tölt el. Hamiskártyások, színpadi bűvészek, sarlatánok, és ki tudja, hogy kik még, szintén sokszorosan visszaéltek a mágia fogalmával, és ez nagymértékben hozzájárult, hogy a mágikus tudást kétkedő lekicsinyléssel fogadják.

   Az úgynevezett varázslók nem beavatottak, csak utánzói a misztériumoknak, akik akár egész népek tudatlanságát és jóhiszeműségét használják ki, hogy hazugságokkal elérhessék önző céljaikat. Az igazi mágus megveti az ilyen eljárást.

   A valóságban a mágia szent tudomány. A szó legszorosabb értelmében a tudások tudása, mert az univerzális törvényeket tanítja meg ismerni és használni. Sehol nincs különbség mágia, misztika vagy egyéb fogalmak között, ahol igazi beavatottságról van szó. Legyen bármilyen világnézete, nevezze bárminek, nem számít, mert ugyanazon egyetemes törvények szerint kell eljárni.  Az általános polaritás törvényét szemlélve, a jóról és a rosszról, aktívról és passzívról, fényről és árnyékról elmondhatjuk, hogy bármi alkalmazható mind jó, mind rossz célokra. Ez az alapelv érvényes a titkos tudományok minden területén is. Könyvemben a mágia megnevezést, mint a legmagasabb beavatottság és a legmagasabb tudás szinonimáját választottam.

   Sok olvasó számára ismeretes, hogy a tarot első sorban nem mantikus (jósló) célokra használható kártya, hanem egy sokrétegűen szimbolikus „beavató könyv”. Első kártyája, az elemeket uraló mágust ábrázolja, aki az első arkánum (kapu) kulcsát adja, a kimondhatatlan tetragramma, a kabbalisztikus JOD-HE-VAU-HE titkának kulcsát. A beavatottsághoz a mágus a kapu, és hogy milyen sokat mondó és sokoldalú tartalommal bír ez a kártya, azt e könyv olvasója maga fogja felismerni. Könyvem a legnagyobb gondossággal és rendkívüli körültekintéssel épült fel. Nem spekuláció, hanem harmincéves kutatás, gyakorlatozás, sok más olyan módszerrel – különböző, titkos társaságok tanításaival és a keleti tudományokkal – történt ismételt összehasonlítások eredménye, amelyek nem minden ember számára megközelíthetőek.

   Azt sem akarom állítani, hogy e könyv teljesen felöleli a mágia és misztika kérdéseit. Ez a mű valóban az igazi beavatottság kapuja, kulcs z univerzális törvények használatához.

   Bár néha nagyon nehéz volt azt annyira egyszerűen kifejezni, hogy mindenki számára elérhető legyen, azon fáradoztam, hogy az egyes fokozatokban a lehető legvilágosabb magyarázatot adjam. Olvasóm megítélésére bízom, hogy sikerült-e ez a törekvésem. Sok helyen szükségesnek láttam, hogy ismétlésekkel emeljek ki különösen fontos részeket.

   Sokszor felmerül, hogy a titkos tudományok iránt érdeklődőknek és tanulóknak nincs módjukban a beavatottságot egy mestertől, vezetőtől személyesen elsajátítani, és ezért az igazi tudás csak különösen kegyeltek és tehetségesek számára közelíthető meg. Sok igazi kereső egész halom könyvet áttanulmányoz, hogy imitt-amott kihalásszon egyet az igazság gyöngyszemeiből. Aki tehát valóban komolyan dolgozik saját fejlődésén, aki ezt a szent tudást nem csupán kiváncsiságból „követi”, és benne nem csak vágyai kielégítését keresi, az ebben a műben igazi vezetőre talál. A figyelmes tanuló megtalálja benne azt, amit máshol eddig hiába keresett és így a feladat, amelyet e könyv hivatott betölteni, teljesen elvégzettnek tekinthető.