A durva anyagi sík: Az anyagi világ:

 

Ebben a fejezetben nem az anyagi világot, az ásvány-, a növény- és állatvilágot akarom leírni. Mindenki hallott az iskolában arról, hogy például van északi és déli pólus, hogy hogyan keletkezik az eső, hogyan képződnek a viharok, és így tovább. A leendő beavatottat ezek kevésbé érdeklik, az anyagi világot inkább az elemek segítségével és azok polaritásával szeretné megismerni. Hogy Földünkön tűz, víz, levegő és föld van, mindenki számára világos. Mindenesetre jó lesz, ha a leendő beavatott a négy elem okát és hatását megismeri, és azokat a megfelelő analógiák síkjain alkalmazni tudja. Földünkön az elemek munkája ugyanúgy játszódik le, mint az emberi testben. Ha megnézzük az analógiákat az emberi testre vonatkozóan, akkor meglátjuk a párhuzamokat az elemekkel, és látjuk, hogy ezek az analógiák valósak. A testről szóló fejezetben, a testre vonatkozóan már beszéltünk az elemek viselkedéséről és funkcióikról. Ha a beavatott képes az elemeket a legkifinomultabb formában használni, akkor saját testén is csodákat művelhet, mert ezen a szinten már semmi sem lehetetlen.

   A FÖLD elem magában foglalja a négypólusú mágnest, annak polaritásával és a többi elemek hatásaival együtt. A természetben a TŰZ elv aktív formájában az életerőre hat, negatív formájában a romboló és bomlasztó elvet támogatja. A VÍZ elv aktív formájában építő, életadó, negatív formában ennek ellenkezője. A LEVEGŐ elv, szintén kétpólusú, a semleges kiegyensúlyozó és megtartó a természetben.  A FÖLD elem, különleges tulajdonságával a kohézió folytán, mint a legdurvább elem tekintendő.

   A TŰZ és a VÍZ kölcsönös hatása következtében két alapfluid van, éspedig az elektromos és a magnetikus, melyek ugyanúgy, mint a testben, ugyanazon törvények szerint jöttek létre, és kölcsönösen hatnak egymásra. Ezért e két elem fluidja hat mindenre, ami a Földön az anyaggal történik, valamennyi kémiai folyamatot befolyásolja, amely a földben vagy azon kívül, az ásvány-, növény- és állatvilágban történik. Az elektromos fluid Földünk középpontjában, a magnetikus pedig annak felületén található. Ez a földfelületi magnetikus fluid, eltekintve a VÍZ elv tulajdonságától vagy kohéziótól, minden anyagit és összetettet összetart.

   Minden testnek és minden tárgynak összetételétől függő kisugárzása van. Ez az úgynevezett elektron-rezgés, amelyet az egész anyagi világ általános magnetikus fluidja vonz. Ezt a vonzást súlynak nevezzük. Ezek szerint a súly a Föld vonzóerejének egy jelensége. Az, amit Földünkön magnetizmus vagy elektromosság néven ismerünk, a négypólusú mágnes egyik jelensége, hiszen, mint ahogy tudjuk, lehetséges  a mágnesességből elektromosságot és az elektromosságból mechanikai úton mágnesességet előállítani. Egy erő átváltoztatása egy másik erővé tulajdonképpen alkímiai vagy mágikus eljárás, ami azonban az utóbbi időben annyira általánossá vált, hogy már nem alkímiának vagy mágiának, hanem egyszerűen fizikának tekintjük. Minden beavatott, aki az elemek erejét vagy a tetragramma titkát minden síkon alkalmazni tudja, képes anyagi világunkban nagyot alkotni, ami a beavatatlanok szemében csodának számít. A beavatott számára azonban ez nem csoda, és a törvények ismeretében a legkülönösebb dolgokat is meg tudja magyarázni.  

   Az itt leírt elvektől függ Földünkön minden fejlődés, érés, minden élet és minden halál. Ebből következően a beavatott számára világos, hogy a halál nem a semmibe való szétesést jelent, hanem csupán az egyik állapotból a másikba való átmenetnek tekintendő.

   Az anyagi világ az Akashából, az általunk ismert ÉTHER-ből jött létre: az Akasha elv által irányítva és megtartva. Az alapelv és a törvények mindig ugyanazok voltak és maradtak.

   A magnetikus és elektromos fluidok anyagi síkon való hatásai vaskos könyvet tennének ki, de a figyelmes olvasó, aki elhatározza, hogy a beavatottság útján akar járni, és nem ijed meg az alapelvek tanulmányozásától, maga fogja megtalálni az erők és tulajdonságok legkülönbözőbb variációit. A megismerés gyümölcse, melyhez az elvégzett munka által jut, bőségesen kárpótolni fogja.