A föld elve:

 

A LEVEGŐ elvről mondtam, hogy tulajdonképpeni elemet nem képvisel, és ez az állítás érvényes a FÖLD elemre is. Ez azt jelenti tehát, hogy a három eddig említett elem kölcsönhatásából alakult ki az utolsó elem, a FÖLD elve, mely a megmerevedés, mint különleges tulajdonság tévén mind a három elemet magában foglalja. Éppen ez a tulajdonság kölcsönzött az előzően említett három elemnek egy meghatározott formát. Ugyanakkor azonban határformáló a három elem hatása számára, aminek következtében létrejött a tér és a tömeg. A három elem kölcsönös hatása a FÖLD-del együtt négy-pólusúvá vált (semleges, elektromos, mágneses, elektromagnetikus), ezért a FÖLD princípiumát négy-pólusú mágnesnek lehet nevezni. A fluid a FÖLD elem polaritásában elektromagnetikus. Mivel minden elem a negyedikben, tehát a FÖLD elemben hat, minden megalkotott élet megmagyarázható. Az ebben az elemben való hatáson, azaz a megvalósuláson keresztül jött létre a FIAT – „Legyen”.

   A könyv olvasása során találkozni fogunk az elemek különleges hatásaival a különböző szférákban és birodalmakban (állatvilág, növényvilág, embervilág és a többi). Lényeges, hogy az egész univerzumban átfogó képet tudjunk alkotni az elem-princípiumok hatásainak műhelytitkairól.