A levegő elve:

 

Mint további elem, a LEVEGŐ eleme is az Akashából alakult ki. Beavatottak ezt az elemet nem tekintik valódi elemnek, hanem az összekötőnek tartják a TŰZ és a VÍZ elemei között úgy, hogy a LEVEGŐ elv a TŰZ és a VÍZ aktív és passzív tevékenységei között úgyszólván semleges „médium”, mely z egyensúlyt helyreállítja. Az aktív és a passzív, a TŰZ és a VÍZ kölcsönhatására, minden megalkotott élet „mozgássá” vált. Közvetítő szerepében a LEVEGŐ a TŰZ-től a szárazság, a VÍZ-től pedig a nedvesség tulajdonságát vette fel magába. E két tulajdonság nélkül az élet elképzelhetetlen. Ez a két tulajdonság kölcsönöz polaritást a LEVEGŐ elvnek, pozitív kihatásban az életadó, negatív kihatásban a lebontó polaritást.

   Természetesen nem közönséges tűzről, vízről és levegőről van szó, melyek az anyagi sík aspektusai, hanem az elemek egyetemes tulajdonságairól beszélünk.