A mentális sík:

 

Ahogy a testhez a földi sík, az asztráltesthez vagy a lélekhez az asztrál sík tartozik, ugyanúgy a szellemnek is megvan a maga szférája, melyet mentál szférának vagy mentál síknak neveznek. Ez a szellem szférája, annak összes erőivel.

   Mind az anyagi, mind az asztrál szféra a négy elem által, az Akasha vagy másképpen ok-elvi szférából alakult ki. A mentál szféra is ugyanezen a bázison nyugszik, és ugyanúgy a szellem Akasha elvből származik. Ahogyan az elemek hatásának kísérőjelenségeként, kifelé megnyilvánuló polaritásában a szellem önmaga is négypólusú mágnesként elektromagnetikus fluidot mutat – az asztráltesttel analogikusan –, ugyanúgy történik ez a mentáltesttel a szellemi szférában. Ahogy az asztráltest, az asztrál világ elektromagnetikus fluidja egy asztrál matricát, az asztrál-odot képezi, ugyanúgy a mentál világ elektromagnetikus fluidja is egy matricát képez, amely a mentáltestet az asztráltesthez köti. Ez a mentál matrica vagy mentális od, az úgynevezett mentál anyag, az Akasha legkifinomultabb formája, amely irányítja és táplálja a szellem tevékenységét az asztráltestben. Ugyanakkor ez a mentál anyag, mint már említettük, elektromagnetikus, és mint a gondolatok és eszmék irányítója, a szellem öntudata, valamint az asztrál- és anyagi test mozgatójaként jut érvényre. Így a mentál matrica vagy mentális od, kétpólusú fluidjával a legfinomabb anyag, amit a testben elképzelhetünk.

   A mentál szféra ugyanakkor a gondolatok szférája, mely az eszmevilágból, tehát az Akashából ered. Minden gondolat előtt egy alapgondolat jár, amely tulajdonsága szerinti ormát vesz fel, és mint gondolatforma vagy plasztikus kép – az ÉTHER elven keresztül, tehát a mentál matricán át – az én tudatához jut. Ezek szerint az ember gondolatainak nem maga az alkotója, hanem minden gondolat eredete a legmagasabb Akasha szférában, a mentál síkon keresendő.

   Az emberi szellem, annak a helyzetnek és állapotnak megfelelően, amiben épen található, az eszmevilágból jövő gondolatok antennája. Mivel az eszmevilág „mindenben minden”, minden új gondolat, találmány, röviden mindaz, amit az ember magából kitermelni képes, ebből az eszmevilágból származik. Az új eszméknek ez a kihozatala a szellem beállításától és érettségétől függ. Minden gondolat tartalmaz egy tökéletesen tiszta elemet, különösen akkor, ha ez a gondolat elvont eszmére vonatkozik. Ha a gondolatban több kombináció található az eszmevilágból, akkor az mind formájában, mind kisugárzásában több elem kölcsönhatása. Csak elvont gondolatok rendelkeznek tiszta elemmel és tiszta pólussugárzással, mivel bármely eszme közvetlenül az ok-világból származik.

   Ebből látható, hogy tisztán elektromos, tisztán magnetikus, valamint semleges gondolat-hatások, illetve hatástalan gondolatok is létezhetnek. A mentál szférában az eszmének megfelelő formája, színe, sugárzása (vibrációja) van minden gondolatnak. Ezen az úton, a szellem négypólusú mágnese által jut a gondolat a tudatba. Tehát az anyagi világban alkotott minden dolog az eszmevilágban tudja okát, és természetesen visszatükröződését is, a gondolatokon és a szellem tudatán keresztül. Ha nem egy teljesen elvont eszméről van szó, akkor egyszerre több gondolatforma juthat kifejezésre. Ilyen gondolatok lehetnek elektromosak, magnetikusak vagy elektromagnetikusak.

   Az anyagi sík időhöz és térhez kötött. Az asztrál sík térhez kötött, míg a mentál szféra idő és tér nélküli. Mindez érvényes a szellem valamennyi tulajdonságára. Csak az asztráltestben felfogott gondolatoknak, amelyek időhöz és térhez kötöttek, van szükségük egy bizonyos időre, hogy az asztrál és anyagi matrica által tudatosuljanak. A gondolatmenet a szellem érettsége szerint minden embernél más és más. Minél érettebb az ember, minél képzettebb szellemileg, annál gyorsabbak a gondolatok a szellemében.

   Ahogyan az asztál síknak megvannak a lakói, ugyanúgy van ez a mentál síkon is. A gondolatformákon kívül ezek mindenekelőtt az elhunytak, akiknek asztrálteste az elemek által feloldódott, és akik a mentál szféra, érettségüknek és tökéletességi fokuknak megfelelő, analogikus régióiban kapták meg tartózkodási helyüket.

   A mentál szféra ezen kívül még az elementálok (elemi lények) szférája is. Ezek azok a lények, melyeket az emberek tudatos, intenzív, ismételt vagy tudatalatti gondolatokkal hívtak létre. Egy elemtál még nem annyira megsűrűsödött lény, hogy asztrál burkot képezhetne magának, vagy ilyet felvehetne, tehát hatását a szellemszférában gyakorolja. Egy gondolatforma és egy elementál között a különbség az, hogy a gondolatormának egy vagy több eszme képezi az alapját, az elementál ezzel szemben egy bizonyos mértékű tudattal és önfenntartó ösztönnel bír. Egyébként azonban nem sokban különbözik egyéb mentál élőlényektől, sőt ugyanolyan formával rendelkezhet, mint a gondolatformák. A beavatott sokszorosan igénybe veszi ezeket az elementál lényeket. E könyv gyakorlati része fogja kifejteni, hogy egy ilyen elementál hogyan alkotható, őrizhető meg és alkalmazható bizonyos célokra.

   A mentál szféráról, különösen egyes lények rendkívül sajátságos tulajdonságairól még sokat lehetne mondani, de a munkára serkentéshez és a mentál sík ismertetéséhez ennyi nagyjából elegendő lesz.