A szellem:

 

Mint mondottuk, az ember, aki Isten képmására lett teremtve, testből, lélekből és szellemből áll. A test és lélek, csak mint a szellem burka vagy ruhája teljesítenek szolgálatot, tehát mulandóak, és csak a szellem a halhatatlan rész, az Isten képmása. Ami pedig isteni, halhatatlan, elmúlhatatlan, azt nem könnyű elemezni, és szavakba önteni. De mint minden más akadálynál, itt is segítségül vehetjük a négypólusú mágnes kulcsát.

   A legmagasabb őselvből (Akasha), minden lét ősforrásából, az ősszellemanyagból jött létre a szellem, a szellemi én a négy különleges elemtulajdonsággal, melyet az Isten képmására teremtett a halhatatlan szellem.

   A TŰZ elv, az impulzív rész az akarat. A LEVEGŐ elv az intellektusban, az értelemben mutatkozik. A VÍZ elv az életben, nevezetesen az érzelemben, a FÖLD elv, mint mindhárom elv egyesítője az én-tudatban jut érvényre.

   A szellem minden más tulajdonsága rendelkezik ezzel a négy őselvvel, mint alappal. Az ötödik, tehát az ÉTHER elv (Akasha) jellemző része a legmagasabb aspektusban, a hitben, illetve a legalacsonyabban, az önfenntartási ösztönben mutatkozik. Mind e négy elem a polaritás-analógia, az elem-törvények sok pozitív és negatív aspektusával rendelkezik még. Valamennyi együtt képezi az „Én”-t vagy a szellemet. Ily módon erő, hatalom és szenvedély a TŰZ elv, emlékezőtehetség, megkülönböztető és ítélőképesség a LEVEGŐ elv számlájára írandó. Lelkiismeret és megérzés a VÍZ-, míg az önzés, önfenntartó ösztön a FÖLD elvhez tartoznak.

   Hosszú volna, ha a szellem valamennyi minőségét fel akarnánk sorolni az elemek tekintetében. A leendő beavatott szorgalmas tanulmányozással és mély meditációval, a négypólusú mágnes analógiatörvény alapján a felsorolást maga is tudja folytatni. Ez nagyon hálás munka, melyet nem szabad elhanyagolni, mivel a megismerésben és az elemek uralása terén sikert, jó termést biztosít.

   E három fejezetben a testre, lélekre és szellemre vonatkozóan a legtökéletesebb formájában ábrázoltam az embert. Az, hogy minden titkos tanban, de különösen a mágikus és misztikus gyakorlatban mennyire fontos a (saját) kis univerzum ismerete, a tanuló számára már világosnak kell lennie. A legtöbb író ezt a legfontosabb részt, az alapot, hozzá nem értésből vagy éppen fontos okokból, kihagyta.