A tűz elve:

 

Mint mondottuk, az Akasha vagy ÉTHER elv az elemek létrejöttének oka. Az első elem, amely az indiai írások szerint az Akashából született a Tejas, a TŰZ elve. Ahogy a többi, ez az elem sem kizárólag az anyagi síkra, hanem minden teremtés által létezőre hat. A TŰZ elv alaptulajdonságai a forróság és az expanzió (kiterjedés). Ezért volt kezdetben a tűz és fény minden megalkotott. A Bibliában is így áll: „FIAT LUX” – Legyen világosság! A fénynek természetesen a tűz az alapja. Mint minden elem, úgy a tűz is két pólussal rendelkezik, éspedig aktív és passzív, azaz pozitív és negatív polaritással. A pozitív mindig a felépítő, alkotó, nemző; a negatív a szétbontó, pusztító. Valamennyi elemnél mindig mindkét alaptulajdonságról van szó. A vallások az aktív oldalra írják a jót, a passzív oldalra pedig a rosszat. Alapjában véve azonban nincs se jó, se rossz, mert minden a változatlan törvények szerint teremtett. Éppen ezekben az elvekben tükröződik az isteni elv, és csak e törvények megismerése által közelíthetjük meg az istenit.

   Mint mondottuk, a tűz tulajdonsága az expanzió, melyet az elképzelhetőség kedvéért elnevezünk elektromos fluidnak. E név és fogalom alatt ne csupán az anyagi elektromosságot értsük, bár, mint a továbbiakban látni fogjuk, azzal analóg. Mindenki számára azonnal világos, hogy expanzió tulajdonsága a kiterjedéssel azonos.