A víz elve:

 

Ez is, mint a TŰZ, az Akashából, az ÉTHER elemből jött létre. De összehasonlítva a TŰZ-zel, éppen ellenkező tulajdonságai vannak. Alaptulajdonságai a hideg és az összehúzódás. Itt is két pólusról van szó. Az aktív a felépítő, z életadó, a tápláló és megtartó, még a passzív vagy negatív, hasonlóan, mint a TŰZ-nél, szétbontó, szétszedő, gerjedő, szétosztó.  Mivel ez az elem bír az összezsugorodás alapelvével, belőle jött létre a magnetikus fluid. Mind a TŰZ, mind a VÍZ az összes területen működnek. Az alkotás törvénye alapján a TŰZ nem tudna létezni, ha nem volna benne ellenpólusa, a VÍZ princípiuma. Ez a két elem, a TŰZ és a VÍZ, azok az alapelemek, amelyekkel minden megalkottatott. Két fő elemmel van dolgunk, elektromos és magnetikus fluiddal, tehát ellentétes polaritásokkal kell számolnunk.