Az elemek mágiája:

 

Szükséges mindjárt a beavatás kezdetén ezekkel az erőkkel foglalkozni, és rámutatni az elemek mély és sokrétű jelentőségére, mert a makro- és mikrokozmoszban minden alkotás által létező az elemek hatásával jött létre. Az okkult irodalomban az elemek erejéről eddig nagyon keveset írtak, ezért azt a feladatot állítottam magam elé, hogy ezzel az ismeretlen területtel dolgozzam, s félrehúzzam a fátylat e törvények elöl. A nem beavatottat egyáltalán nem könnyű úgy felvilágosítani, hogy az elemek léte és hatása nem csupán ismertté váljon előtte, hanem ezekkel az erőkkel később a gyakorlatban is képes legyen dolgozni.

   A világmindenség egy óraműhöz hasonló, egymásba kapaszkodó, egymástól függő fogaskerekekkel. A legmagasabb felfogható lényről, magáról az Istenségről alkotott fogalom is besorolható az elemekkel analogikus szemléletmódba. Erről közelebbit az isten-fogalomról szóló fejezet tartalmaz.

   A legrégibb keleti írásokban az elemeket Tattváknak nevezik. A mi európai irodalmunk méltatja a Tattvákat, felhívja a figyelmet a jó hatásokra, és óv a kedvezőtlen befolyásoktól.

   A Tattvák hatása alatt elvégezhetők vagy elhagyhatók bizonyos cselekedetek. E tények, amelyek valódiságában nem kell kételkedni, csupán az elemhatások aspektusára mutattak. Az elemhatások, illetve Tattva-hatások „személyes” használatra megismerhetők, ahogy ez az asztrológiai művekből elég világos.

   Én azonban mélyebben fogok az elemek rejtelmeibe hatolni, és ezért más kulcsot választottam, amely bár analogikus az asztrológiai kulcsokkal, azokhoz semmi köze sincsen. E kulcsok használatát a következő fejezetek az elemek egyes munkálataival, analógiáival és hatásaival fogják tárgyalni. Az elmélet mellett a gyakorlati alkalmazására is rá fogok mutatni, mert éppen ebben rejlik a legnagyobb arkánum.

   Az elemekről szóló titkos tudásról már a bölcsesség legrégibb könyvében, a tarot-ban írtak, melyben az első kártya az elemek ismeretére és uralására utaló mágust ábrázolja. Ezen az első kártyán a kard a TŰZ elemet, a pálca a LEVEGŐ-t, a kehely a VÍZ elemet és az érem a FÖLD elemet szimbolizálja. Az antik misztériumban éppen a mágust szemelték ki az első beavató aktusnak. Ezt a tradíciót tisztelve, én is az elemeknek tulajdonítom a legnagyobb jelentőséget, mert mint az a továbbiakból is kitűnik majd, az elemekhez való kulcs olyan univerzális eszköz, amellyel az ember valamennyi problémáját meg tudja oldani. A Tattvák a következők:

 

Akasha  – ÉTHER elv

Tejas     – TŰZ elv

Waju      – LEVEGŐ elv

Apas      – VÍZ elv

Prithivi  – FÖLD elv  

 

   Az indiai tan szerint a négy durvább Tattva az ötödik, az AKASHA elvből született. Ezért az Akasha ok-elve az ötödik erőnek, az úgynevezett kvinteszenciának tekinthető. Az Akasháról – a legfinomabb elemről – a megfelelő fejezetben behatóan felvilágosítom az Olvasót. Az elemek tulajdonságait is részletesen megismerjük a legmagasabb síktól kezdve egészen az anyagi világig.

   Nem könnyű feladat a teremtés ilyen nagy titkát kielemezni, és szavakba önteni úgy, hogy mindenki plasztikus képet kapjon. A továbbiakban az elemek felosztásáról lesz szó, és ha sikerül az Olvasót megtanítani rá, hogy azon a tudomáyterületen, mely számára a legmegfelelőbb, a gyakorlati kulcsot alkalmazni tudja, úgy könyvem célja tökéletesen teljesül.