A testről:

 

Itt nem a test fiziológiáját szeretném megtanítani, hanem az embert hermetikus szempontból megfigyelni, és az érdeklődőket felvilágosítani, hogy a kulcsokat, tehát az elemek hatását hogyan kell helyesen használni az emberre vonatkozóan. „Ép testben ép lélek”. Az ember tanulmányozása során mindenki számára világossá válik, milyen mély igazság rejlik ebben. Minden bizonnyal felvetődik most a kérdés, hogy mi az egészség hermetikus szempontból nézve? Nem mindenki lesz képes ezt a kérdést azonnal megválaszolni, mert legtöbben az egészség problémáját individuálisan fogják magyarázni. Hermetikus szempontból nézve az egészség, mint a testben dolgozó erők tökéletes harmóniája, az elemek alaptulajdonságaira vonatkoztatva szemlélendő. Nem kell, hogy az elemeknek különösen nagy diszharmóniája forduljon elő ahhoz, hogy már látható hatást váltson ki, amit betegségnek nevezünk. A betegség formájában megnyilvánuló diszharmónia már jelentős zavar az elemek műhelyében, a testben. Ezért alapfeltétel, hogy a leendő beavatott a legnagyobb figyelmet szentelje testének. A testnek a külső, látható kifejezése egy szép ruhához hasonló és a szépség minden aspektusban, mind a nagyban, mind a kicsinyben, szintén az isteni természet aspektusa. A szépség alapjában véve nemcsak az, ami tetszik és rokonszenves, mert szimpátia és antipátia is az elemek kölcsönhatásától függ. Az igazi egészség sokkal inkább alapfeltétel a szellemi felemelkedéshez. Ha szépen akarunk élni, akkor lakásunkat, házunkat, saját testünket széppé és harmonikussá kell tennünk.

   Az elemeknek, az egyetemes törvényeknek megfelelően, meghatározott funkciókat kell elvégezni testünkben.

   A TŰZ elv, az elektromos fluid aktív formájában építő, expanzív tevékenység, negatív formáiban ezzel ellenkező.

   A VÍZ elv aktív formájában a felépítő, negatív formájában a bomlasztó tevékenységet befolyásolja a test valamennyi folyadékában.

   A LEVEGŐ elv feladata a TŰZ elektromos fluidját és a VÍZ magnetikus fluidját a testben szabályozni és egyensúlyban tartani. Ezért nevezzük semleges, közvetítő elemnek.

   Mint azt a FÖLD elem erőiről az elején leszögeztük, a testben a FÖLD elv feladata mindhárom elem hatását együtt tartani. Aktív formájában a FÖLD elem elve életet-adóan, építően, megtartóan, negatív formában ellenkezően hat. A FÖLD elvtől függ a test virulása – és öregedése is. Még sok párhuzamot lehetne felsorolni az elemek hatásairól a testben, de egyelőre legyen ennyi elegendő.

   A beavatottak pontosan ismerték az elemek hatását, de – valószínűleg a visszaélések megakadályozása miatt – sosem írták le részletesen azokat. Az ember esetében a fejet a TŰZ elemmel, a hasat a VÍZ elemmel, a mellkast pedig a LEVEGŐ elemmel hozták összefüggésbe közvetítő elvként a TŰZ és a VÍZ között. Első pillantásra látható, milyen helyesen ítélték meg a beavatottak ezt a felosztást az embernél, mert a fejben játszódik le minden aktív, tehát ami tüzes, a hasban viszont az ellenkező, azaz a vizes, a kiválás, a nedvek munkája és a többi. A mell a LEVEGŐ tartozéka és ehhez hasonlóan a szerepe is közvetítő, mert benne a légzés gépiesen történik. Kohéziójával, összefogó erejével végezetül a FÖLD elem az egész emberi testet mutatja (csontozat, vázizomzat szövetek).

   Felvetődik a kérdés, hogy hol és milyen módon mutatkozik meg az Akasha vagy ÉTHER elv az anyagi testben. Mélyebb megfontolással mindenki maga adhatja meg a választ. Az ÉTHER elv a legerőteljesebb testi formájában, a vérben és a magban, és e két anyag kölcsön-hatásában, az életanyagban vagy a vitalitásban keresendő.

   Mint ahogy láttuk, a TŰZ elem az elektromos fluidot hozza létre a testben. (A fluidok mindegyike aktív és passzív pólussal rendelkezik.) Kölcsönhatásuk a négypólusú mágnesnek felel meg, mely a tetragramma titkával, kabbalisták JOD-HE-VAU-HE-jével azonos. Ezért van az emberi test kisugárzásában életmagnetizmus, elektromagnetikus fluid vagy más néven od. Az emberi test jobb oldala jobbkezeseknél aktív elektromos, a bal oldala pedig passzív-magnetikus. Balkezeseknél fordított a helyzet. Az elektromagnetikus fluid sugárzó ereje a testben az elemek hatásának intenzitásától függ. Minél egészségesebben és kiegyensúlyozottabban bonyolódik le a testben az elemek kölcsönhatása, annál erősebb a kisugárzás.

   Bizonyos gyakorlatok segítségével, valamint a helyes ráhangolódás és e törvények pontos figyelembevételével lehetséges az elektromagnetikus fluid teljesítőképességének, erősségének növelése vagy csökkentése. Erről részletesen lesz szó a gyakorlati részben.

   Az emberi testben sem az elektromos, sem a magnetikus fluidnak nincs köze az általános értelemben vett elektromossághoz és magnetizmushoz, mindazonáltal velük analogikusak. Ez az analógia törvény a hermetikus tudományban nagyon fontos tényező a beavatott számára, kulcs a csodákhoz.

   A táplálékban az elemek egymással keveredve vannak jelen. Felvételük egy olyan kémiai folyamatot támogat, ami által az elemek testünkben megmaradnak. Orvosi szempontból nézve mindennemű táplálék felvétele a légzéssel együtt égési folyamatot idéz elő. A hermetikus ebben az égési folyamatban sokkal többet lát, mint pusztán kémiai eseményt. Ő ebben az égési folyamatban a táplálék kölcsönös feloldását látja, hasonlóan, mint ahogy a tűz a tüzelőanyag által állandó lángban tartható. Az egész élet a tápláléktól és a légzéstől függ. Vegyes táplálék fogyasztása ajánlatos, hogy minden elem megkaphassa a számára szükséges anyagot. Ha például egész életünkön át egyoldalú táplálékra szorítkoznánk, testünk diszharmonikussá válna, megbetegedne. A levegő és a táplálék szétbomlásával az elemek hozzájutnak fenntartó anyagukhoz, és ezáltal tevékenységük erőteljes marad. Ez az ember természetes életmódja. Ha egyik vagy másik elem számára hiányzik a fenntartó anyag, az azonnal megmutatkozik az illetékes szerepben. Ha a TŰZ elem jut fokozottabb működéshez a testben, úgy szomjúságot érzünk, a LEVEGŐ elem esetében éhséget, a VÍZ elemnél fázunk, a FÖLD elemnél fáradtságot érzünk. Ugyanúgy minden elem túltápláltsága is erős hatásokkal vált ki a megfelelő területen. A TŰZ elem túlsúlyánál mozgás és tevékenység iránti vágyat érzünk. Ha ez az eset a VÍZ elemnél fordul elő, úgy a kiválasztódási (ürítés) folyamat lesz erősebb. A LEVEGŐ elem túltápláltsága azt mutatja, hogy mindennemű táplálékfelvételben mértéktartónak kell lennünk. A FÖLD elem túltápláltsága a nemi élet aspektusaiban hat ki, amin nem feltétlenül testi értelemben vett nemi ösztönt kell érteni, idősebbeknél ez fokozottabb munkakedv is lehet.

   Az elektromos és a magnetikus fluid polaritásának tehát kémiai és alkimista szempontból az a feladata, hogy savas kötéseket képezzen a testben. Aktív értelemben felépítően; negatív értelemben szétbontóan, feloldóan, rombolóan. Ezzel magyarázható a test biológiai tevékenysége. Az összeredmény az élet körforgása: keletkezik, növekszik, érik és elhal.