Karma, az ok és hatás törvénye:

 

Egy örök törvény, mely aspektusát éppen az Akashában tudja, az ok és hatás törvénye. Minden ok az oknak megfelelő hatást vált ki. Ez a törvény mindenütt, mint a legfőbb érvényes. Minden cselekedet, következményében okkal és okozattal jár. Ezért nem nevezhetjük a karmát csupán jó cselekedeteink törvényének, mint azt a keleti filozófia tanítja, jelentése sokkal mélyebb.

   Az emberek ösztönszerűen érzik, hogy minden jó csak jó gyümölcsöt teremhet, és minden rossz következményében is rossz lesz. „Ki, mint vet, úgy arat”. Minthogy e törvény lényege néhány szóban kifejezhető, részleteire nem térek ki. Az ok és okozat törvénye alá tartozik az evolúció vagy fejlődés törvénye. A fejlődés azért a karma tőrvény aspektusa.