Első fokozat:

 

Forduljunk tehát a beavatottság gyakorlati oldalai felé. Mindig tartsuk szem előtt, hogy test, lélek és szellem egy időben iskolázandók, különben nem volna lehetséges az egyensúly elnyerése és fenntartása. Az egyoldalú iskolázottság veszélyeire rámutattam. Nem tanácsos a sietség, minden megköveteli a maga idejét. Türelem, kitartás és szívósság a fejlődés alapfeltételei. A fáradság, melyet fejlődésünkre fordítunk, jobban ki fog fizetődni, mint várnánk. Aki a mágikus útra lép, tegye szent kötelességéve a rendszeres gyakorlást. Embertársaival szemben legyen mindig jó, barátságos és elnéző, magával szemben azonban mindig kemény és szigorú. A mágiában csak ilyen viselkedés mellett számíthatunk sikerre. Soha ne kritizáljunk és ítéljünk, söpörjünk mindenkor a magunk ajtaja előtt. A legszentebb tevékenységünkbe senki számára ne engedjünk betekintést. A mágus hallgat útjáról, felemelkedéséről és sikeréről. A hallgatásban rejlik a legnagyobb hatalom, és minél jobban követjük ezt a parancsot, annál inkább megközelíthetjük az erőket. A felemelkedéshez annyi időt osszunk be magunknak, amennyi csak lehetséges. Nem fontos órákig a sör mellett ülni, vagy semmitmondó társaságban eltölteni az időt. Az idő folyik, mint a víz, és soha vissza nem tér. Lehetőleg határozzunk meg időtartamokat, és azokat feltétlenül tartsuk be. Kivétel csak elkerülhetetlen esetben engedhető meg. Az ember, ha hozzászokott egy meghatározott órához, akkor már magától kívánkozik a gyakorlat után. Ahogy az evés és ivás szükségletének ideje, a gyakorlat idejének is megszokássá kell válnia. Csak így számíthatunk biztos sikerre. Szorgalom nélkül nincs eredmény. A gyakorlatokat a legelfoglaltabb ember számára állítottam össze. Akinek több ideje van, az egyszerre két, de akár több gyakorlatot is átvehet.