A légzés rejtélye:

 

A légzésnek fontosságát megillető figyelmet kell szentelni. Minden élőlény lélegzik. Légzés nélkül nincs élet, de természetesen a mágusnak többet kell tudnia annál, mint hogy oxigént és nitrogént lélegzik be, amit a tüdő felszív, majd széndioxidot lélegez ki. Lélegzés és táplálék nélkül a tüdő sem tud létezni. Minden, ami az életet fenntartja – a levegő és a táplálékok – elemszerű, tehát négypólusú, amit az ötödik, az életelem vagy Akasha elv fog át. Forduljunk tehát a légzés felé.

   Az oxigén a TŰZ, a nitrogén a VÍZ elem alá tartozik. A LEVEGŐ elem a közvetítő, és a FÖLD elem az, amely az oxigént és a nitrogént összetartja. Az ötödik, az Akasha vagy ÉTHER elem a törvény, az ok, az isteni elv. Ahogy a makrokozmoszban, itt is megvan az elemek saját, elektromos és magnetikus fluidja, polaritása. A nem tudatos vagy szabályos légzésnél csak annyi elemanyag jut a testnek, amennyi normális fenntartásához szükséges. Ennek mértéke az elemanyag elhasználódásához igazodik.

   Másként van ez a tudatos légzésnél. Ha belehelyezünk a belélegezendő levegőbe egy gondolatot, eszmét vagy elképzelést, akár közvetlen, akár átvitt értelemben, az a levegő Akasha elve felveszi, és az elektromos, illetve magnetikus fluidon keresztül a levegőbe vezeti. Ez a telített levegő a tüdő véredényeibe kerül, ahol kettős szerepet tölt be. Egyrészt az elemek anyagi része a test eltartását szolgálják, másrészt az eszmével vagy elképzeléssel telített elektromagnetikus fluidot az asztrál matrica az asztráltesthez vezeti, ahonnan az eszme – a mentál matricán keresztül – a halhatatlan szellemhez jut.

   Mágikus szempontból ez a légzés titka. Sok vallásos irányzat használja fel a tudatos légzést, köztük számos anélkül, hogy a folyamatot ismerné. Ilyen például a hatha jóga. Az ott leírt radikális légzésgyakorlatokkal már igen sokan tönkretették egészségüket, különösen, amikor ezeket a gyakorlatokat tapasztalt tanító (guru) nélkül végezték. A gyakorlatlan olvasót többnyire az vezette félre, hogy ezek a gyakorlatok az okkult erők gyors elsajátítását helyezték kilátásba. Ezt a tudást a mágus, ha akarja, sokkal könnyebben és gyorsabban elérheti a könyvünkben tüzetesen leírt, egyetemes beavatott rendszer által.

   Amint tehát látjuk, nem a belélegzett levegő mennyisége a fontos, hanem a minősége, még pontosabban az eszme, amelyet a levegőbe belehelyezve belélegzünk. Nem szükséges és nem is tanácsos túl sok levegőt a tüdőbe szívni, ezáltal a tüdőt szükségtelenül megerőltetni.

   Légzésgyakorlatait minden sietség nélkül, lassan és nyugodtan végezze. Üljön le kényelmesen, lazítsa el egész testét és lélegezzen az orrán keresztül. Képzelje el, hogy a belélegzett levegővel egészség, nyugalom, béke, siker megy át a tüdején keresztül testébe, és mindaz, amit a legszívesebben szeretne elérni. Az elképzelt eszmének intenzívnek kell lennie: a levegő, amelyet belélegez, óhajával telítődik, és ez az óhaj azonnal valósággá válik. Ebben a legkisebb mértékben sem szabad kételkedni.

   Hogy az elgyengülést megakadályozzuk, elegendő reggel hét lélegzéssel és este hét lélegzéssel kezdeni, majd növeljük a  légzésszámot napi egyel reggel, és este. Soha ne siessünk, és ne túlozzunk el semmit, mert mindennek megvan a maga ideje. Mindenesetre egy másik óhaj elképzelésére csak akkor térjünk át, ha az első maradék nélkül megvalósult. Tehetséges tanulóknak a siker legkorábban hét nap után mutatkozik, egyébként minden a tehetségtől és a képzelőerőtől függ. Némely tanuló vágyának megvalósulása heteket, sőt hónapokat követel. A vágyak fajtája is nagy szerepet játszik, ezért tanácsos nem önző vágyakat választani, hanem megmaradni a fent nevezetteknél, mint amilyen a nyugalom, egészség, siker. A légzésgyakorlatok ideje soha ne lépje túl a félórát. Később átlagosan tíz perc elegendő lesz.