A víz mágiája:

 

Nemcsak a mindennapi életben nélkülözhetetlen a víz, mágikus fejlődésünkben is fontos tényező. A VÍZ tulajdonsága a magnetizmus vagy a vonzóerő. Éppen e tulajdonságát ragadjuk meg fejlődésünkhöz. A gyógy-magnetizmusról és od-sugárzásról szóló könyvekből ismert, hogy a vizet magnetizálni és oddal telíteni lehet. Kevésbé ismert azonban, hogy hogyan lehet ezt a tulajdonságot kibővíteni, vagy más területen is értékesíteni. Nemcsak a víz, hanem minden folyadék rendelkezik a vonzás különleges tulajdonságaival és az összehúzódás következtében a fogva tartással, teljesen függetlenül attól, hogy jó vagy rossz befolyásról van-e szó. Ezért lehet a VÍZ elemet és különösképpen az anyagi vizet úgyszólván akkumulátornak tekinteni. Minél hidegebb a víz, annál feltölthetőbb. A legnagyobb fajsúlynál (tehát 4 °C-on) a legfogékonyabb, de a víz vagy más folyadék felvevőképességének a különbségei (6 °C-ig) olyan kicsik, hogy csak egy jól iskolázott mágus képes ezeket a különbségeket felismerni. A víz felvevőképessége hőmérséklete növekedésével rohamosan csökken. 36-37 °C között a magnetizmus számára semlegessé válik. Figyelem! Itt csak a vonzerő sajátos tulajdonságáról, gyakorlati jelentőségéről, és csak a magnetizmusra való tekintettel van szó, ami már az elemek kölcsönhatásának ismeretében magától értetődő dolog.

   Minden dologban, minden egyes tárgynak és így a fizikai víznek is lehetséges bármilyen hőmérsékleten valamely kívánsággal történő telítése az Akasha elven keresztül. Éppúgy lehet mágikusan telíteni egy darab kenyeret vagy forró levest, mint egy csésze kávét vagy teát. De ez a telítés nem a VÍZ elem akkumuláció-képességétől függ, hanem az elemek ötödik erejének őselve által történik, és az illetékes elem elektromagnetikus fluidja által jut kifejezésre. Ezt a különbséget érdemes figyelembe venni, ha a tévedéseket el akarjuk kerülni. Így például egy tányér forró levest nem lehet magnetizálni, mivel a VÍZ elem akkumuláció-képességét a vízben lévő meleg kiterjedési ereje semlegesíti, de kívánsággal telíthető.

   Most pedig lássuk a VÍZ mágiáját a gyakorlati oldalról.

   Minden kézmosásnál gondoljon erősen arra, hogy a mosással nem csupán fizikai piszkot mossa le testéről, hanem a lelke foltjait is. Kudarcot, nyugtalanságot, elégedetlenséget, betegségeket mos le, illetve ezek a vízbe kerülnek át. Lehetőleg folyóvízzel mosakodjon, ahol a piszkos víz mindjárt lefolyik és gondolja el magában, hogy a lefolyó vízzel gyengeségei is eltávoznak. De ha csak egy mosdótál áll rendelkezésére, akkor az elhasznált vizet azonnal ki kell önteni, nehogy az érintkezésbe kerüljön más emberrel. Kezeit is a vízben tarthatja egy ideig, és ara összpontosíthat, hogy a hideg víz asztrál-magnetikus vonzóereje minden gyengeségét magához vonzza. Legyen meggyőződve róla, hogy minden sikertelensége a vízbe megy át. Már rövid idő után meg fog lepődni e gyakorlat sikerétől. Ez a gyakorlat rendkívül erős hatású, ha az ember nyáron, folyóvízen alkalmazza, amikor az egész test (a fej kivételével) a vízben van.

   Ezt a gyakorlatot fordított módon is lehet alkalmazni, amikor is az edényben lévő vizet, melyben fürödni akarunk, előzetesen vagy magnetizáljuk, vagy egy kívánsággal telítjük, és szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogy a mosdásnál az erő a testbe fog átmenni, ahol a kívánság megvalósul. Aki elég idővel rendelkezik, összekötheti ezt a két gyakorlatot, miközben az egyik vízben a rosszat lemossa (mondjuk a vízcsap alatt vagy egy tálban) és utána egy edényben elkülönített és a megfelelő kívánsággal telített vízzel mosdik meg. Ebben az esetben előbb, amikor a rosszat lemossuk, szappant használunk. Női beavatottak még egy harmadik lehetőséget is használnak, amelynél arra koncentrálnak, hogy a víz arcukat, arcbőrüket frissebbé, fiatalosabbá, rugalmasabbá és vonzóbbá varázsolja. Ennél a műveletnél jó, ha nemcsak lemosdunk, hanem néhány másodpercig egész arcunkat a víz alatt tartjuk. Ezt az eljárást egymás után legalább hétszer kell elvégezni. Erre a célra lehet a vízhez egy késhegynyi bóraxot adni.  

   Még egy figyelemre méltó lehetősége van a mágusnak, és ez a magnetikus szemfürdő. A mágus belemártja az arcát egy előző nap felforralt, vízzel félig telt edénybe, és a vízben kinyitja a szemeit. Minden irányban forgatja a szemeit, és a műveletet szintén hétszer megismétli. A szemek kezdeti égése később megszűnik, amikor a szem hozzászokott a vízhez. Látási zavarok esetén lehet a vízbe gyenge főzetű, leszűrt herba teát tenni. Ezek a szemfürdők a szemet ellenállóképessé teszik az időváltozásokkal szemben, megszüntetik a szemgyengeséget, erősítik a látást, tisztává és fénylővé teszik a szemet. Ne felejtsük el az erre a célra használt vizet is a megfelelő kívánsággal magnetizálni, illetve kívánság-koncentrációval telíteni. Haladó tanulók, akik a tisztánlátást fejlesztik magukban, ezzel a tisztánlátó képességet serkentő lehetőséghez jutnak.

   Egyenlőre ennyit a test anyagi kiképzéséről és fejlődéséről.