Harmadik fokozat:

 

Tudni, akarni, merni, hallgatni – Salamon templomának, tehát a mikro- és makrokozmosznak négy alappillére, melyre a mágia szent tudománya felépül. A négy elemnek megfelelően ezek azok az alaptulajdonságok, melyekkel minden mágusnak rendelkeznie kell, ha a tudományban a legfőbb bölcsességet akarja elérni.

   Tudni. Mágikus tudást mindenki elérhet. Igyekvő tanulmányozás és a törvények ismerete lehetővé teszi a Legmagasabb Bölcselet fokozatos elérését.

   Akarni. Ez az akarat aspektusa, mely állhatatossággal, türelemmel és kitartással érhető el a szent tudományban, és különösen a gyakorlatban szerezhető meg. Aki nem csupán puszta kíváncsiságát akarja kielégíteni, hanem komolyan veszi a legragyogóbb magasságok útját, annak hajthatatlan akaratot kell tanúsítania, hogy e magasságokat elérhesse.

   Merni. Aki nem fél sem az áldozattól, sem az akadályoktól, mások véleményére nem hallgat, hanem minden eltévelyedés nélkül szem előtt tartja célját, annak a Legmagasabb meg fog mutatkozni.

   Hallgatni. Aki dicsekszik és kérkedik, aki bölcsességét fitogtatja, az nem lehet soha igazi mágus. Egy mágusnak nincs szüksége arra, hogy mint tekintély érvényesüljön. Ellenkezőleg: minden súlyt arra helyez, hogy mások számára ne legyen áttekinthető. Hallgatni hatalom. Minél inkább hallgat valaki tapasztalatai és ismeretei felől, de az emberektől nem különül el, annál több adatik neki az ősforrásból.

   Akinek tehát minden gondja az, hogy tudást és bölcsességet szerezzen, az minden erejével arra törekedjen, hogy eme négy alaptulajdonságot elsajátítsa, mely nélkül a szent mágiában jelentőset elérni nem lehet.

   Most következzenek a harmadik fokozat gyakorlatai.