Mágikus lélekiskolázás (III.):

 

Ha nem akarunk magunknak ártani, akkor mielőtt e fokozat gyakorlataira térnénk, a lélekben helyre kell állítani az elemek asztrális egyensúlyát. Ha bizonyos, hogy az elemek közül egyik sem uralkodik, akkor fokozatosan tovább kell dolgoznunk jellemünk nemesedésén, de az elemekkel való munkában már átmehetünk az asztráltestbe.

   E fokozat feladata, elsajátítani az elemek alaptulajdonságait, azokat tetszés szerint előidézni, és ismét feloldani a testben. Az elemek hatásainak elmélete számunkra már ismert, ezért azt a következők szerint kössük gyakorlathoz.

   A TŰZ tulajdonsága a melegség és a minden irányban való kiterjedés, ezért gömb alakú. Mindenekelőtt ezt a tulajdonságot kell elsajátítanunk, és tetszés szerint előidéznünk a testben és a lélekben. A test uralásánál választottunk egy pozíciót, amelyben kényelmesen és zavarmentesen megmaradhatunk. A hinduk ezt a tartást „ászanának” nevezik, mi is ezt a kifejezést használjuk. Vegye tehát fel a megfelelő ászanát, gondolja magát a TŰZ elem központjába, mely az egész világmindenséget gömb alakban átöleli. Képzelje el, hogy maga körül minden, az egész univerzum tűzből van. Most lélegezzük be a TŰZ elemét az orrunkon, ugyanakkor pórus légzéssel egész testünkön át. Szabályosan és mélyen lélegezzünk, de a tüdő megerőltetése nélkül. Az anyagi és az asztráltest is üres edényhez hasonlítson, melybe minden lélegzetvételnél beárad az elem. Minden lélegzetvétellel emelkednie kell az elem hőfokának, és szinte be kell préselődnie a testbe. A forróság és a kiterjedési erő minden lélegzetvétellel mind erősebbé, a tűz nyomása mind nagyobbá kell válnia, annyira, hogy végül tüzesen izzónak érezzük magunkat. A test által történő belégzés teljes folyamata természetesen imaginativ (képzelt) eljárás és az elem legvalószerűbb képzetével kell gyakorolni. Kezdetben hét tűz lélegzetvétellel kezdjünk, és minden további gyakorlat során egy lélegzetvétellel többet végzünk. Átlagban 23 – 30 lélegzetvétel elegendő. Csak testileg és akaratban is erős tanulók léphetik túl tetszés szerint ezt a számot. Alkalmazzuk ismételten a csomózott zsinórt, hogy a belélegzésnél ne keljen számolni. A forróság mind lelkileg, mind testileg egyre érezhetőbbé válik, ami hőmérsékletemelkedéshez (esetleg erős izzadáshoz) vezet, láz-hőmérsékletig nőhet. Ha a tanuló időközben az elemek egyensúlyát helyreállította lelkében, akkor egy ilyen elemhalmozódás már semmilyen kárt nem okozhat benne.

   A TŰZ elem képzelt felhalmozásának befejezése után érezni fogjuk a tűz izzását, kiterjedését és erejét. Normálisan és az egész testtel is lélegezve a TŰZ elemet fokozatosan kiválasztjuk magunkból, és ismét kilélegezzük az univerzumba. Az elem kilégzésének annyi részben kell történnie, ahány lélegzetvétellel belélegeztük, tehát esetünkben a kilégzések számának is hétnek kell lenni. Nagyon fontos hogy a tanuló érezze, semmi sem maradt benne vissza ebből az elemből és a keletkezett melegérzésnek is el kell tűnni. Ezért ajánlatos a csomózott zsinórt alkalmazni mind a be-, mind a kilégzésnél. A gyakorlatokat először csukott, majd nyitott szemmel kell elvégezni.

   A tibet-kutató és -járó Alexandra David-Neel leír könyvében egy hasonló, a lámák által igen sokat gyakorolt kísérletet, melyet „Tumo”-nak nevez, mely azonban a mágiát tanulók, különösen az európaiak számára nem megfelelő és ezért nem ajánlott.

   Keleten vannak beavatottak, akik ezt a gyakorlatot (Sadhana) évekig gyakorolják és a TŰZ elemet olyannyira meg tudják sűríteni, hogy ezáltal a leghidegebb évszakban meztelenül és mezítláb járnak anélkül, hogy meghűlnének, sőt nedves ruhadarabokat is rövid idő alatt megszárítanak testükkel. Maguk körül – méghozzá nem csak néhány méter távolságra – elolvasztják a havat és jeget. Hasonló jelenségeket egy európai is elő tud idézni, ha a szükséges időt kész ráfordítani. Mágikus fejlődésünk számára nemcsak egy, hanem valamennyi elemet szükséges uralni. Most a LEVEGŐ elem gyakorlatai következnek, melyeknél ugyanaz érvényes, mint a TŰZ esetében, csak más érzésképzelettel.

   Vegye fel megszokott testhelyzetét, csukja be a szemét és képzelje el, hogy az egész mindenséget levegő tölti meg, aminek Ön a középpontja. Környezetéből semmit sem szabad tudomásul venni, semmi más nem létezhet, csak az egész univerzumot átfogó, levegővel telt tér. A lélek és az anyagi test üres edényébe, az egész testtel való légzés által (tüdő és pórus) belélegzi a LEVEGŐ elemet. Minden lélegzetétel mind erősebben és mind több levegővel tölti meg az egész testet. Rögzíteni kell a képzeletet, hogy minden egyes lélegzetvétel által teste annyira megtelik levegővel, hogy egy léggömbhöz lesz hasonló. Könnyebbé válik, oly könnyűvé, mint maga a levegő. A könnyűség érzete annyira intenzív legyen, hogy végül a testét ne is érezze. A gyakorlat befejezésével szintén az a biztos érzésünk legyen, hogy a LEVEGŐ-ből semmi sem maradt vissza testünkben és ugyanolyan normál érzetünknek lesz, mint amilyen a gyakorlat kezdetén volt. Alkalmazzuk a csomózott zsinórt. Egyik gyakorlattól a másikig növeljük a be- és kilégzések számát, a negyvenes számon azonban ne haladjunk túl.

   E gyakorlat rendszeres végzése mellett a beavatottnak sikerül a levitáció (lebegés a levegőben, vízen való járás), a testáthelyezés és még sok más elérése, egyetlen elemre összpontosítás által. Mi, mágusok azonban nem elégszünk meg egyoldalú képességekkel, mivel ez nem célunk. Sokkal mélyebbre akarunk hatolni a megismerésbe, és az uralásban ennél többet akarunk elérni.

   Most a VÍZ elemmel való gyakorlat következik. Vegye fel szokott testtartását, csukja be szemeit és felejtse el egész környezetét. Képzelje el magát egy végtelen, tengerhez hasonló univerzum közepében. Egész teste minden légzéssel megtelik VÍZ elemmel. Mindenhol érnie kell a víz hidegségét. Ha hétszeri belégzéssel egész teste megtelt ezzel az elemmel, azt ismételten lélegezze ki magából. Minden kilégzésnél válassza ki magából a VÍZ elemet, hogy az utolsó légzés után egyetlen részecske se maradjon vissza. Itt ismételten vegye igénybe a csomózott zsinórt. Minden újabb gyakorlatnál növelje egyel a légzések számát. Minél gyakrabban végzi ezt a kísérletet, annál tisztábban fogja érezni a VÍZ elemet, annak hidegségével. Valóságos jégtömbnek képzelje magát. Az egyes gyakorlatok ideje ne haladja meg a húsz percet. Idővel el kell érnie, hogy a legforróbb nyárban is hideggé tudja tenni testét.

   Kelet beavatottai oly tökéletesen uralják ezt az elemet, hogy a legforróbb és legszárazabb időszakban tetszés szerint tudnak esőt fakasztani, vagy azt megállítani, vihart lecsendesíteni, a tomboló tengert megzabolázni, valamennyi vízi állatot uralni és a többi. Igazi mágusnak ilyen és hasonló képességek könnyen érthetők.           

   Végül a FÖLD elem következik. Mint az előző elem-gyakorlatoknál, vegye el itt is szokott testtartását. Ez alkalommal az egész univerzumot FÖLD-nek képzelje el, melynek középpontjában ül. A FÖLD-et azonban nem egy anyagcsomónak, hanem sűrű folyadéknak kell képzelni. A FÖLD sajátos tulajdonsága a sűrűség és a nehézség. Póruslégzés segítségével töltse meg egész testét ezzel a földanyaggal. Kezdetben itt is hétszer, majd minden újabb gyakorlat után eggyel többször kell belélegeznie. Annyi FÖLD-et kell magába sűríteni, hogy teste a nehézség által szinte bénult ólomtömb legyen. A kilégzés ugyanolyan, mint a többi esetben. A befejezett gyakorlat után ugyanúgy kell éreznie, mint a kezdete előtt. A gyakorlás legfeljebb húsz percig tarthat.

   Ez a Tibetben sok láma által a leggyakrabban alkalmazott (Sadha-nak) gyakorlat. Egy agyaghalom felett meditálnak, miközben azt szétmorzsolják, és tovább meditálnak felette. Az igazi mágus egyszerűbb módon, közvetlenül érti és uralja az elemeket, ezért nincs szüksége ilyen meditációs eljárásokra.

   Az egyes elemek színe segíthet az imaginációban: lehet például a TŰZ piros, a LEVEGŐ kék, a VÍZ zöldeskék, a FÖLD pedig sárga, szürke vagy fekete, egyéni színválasztással. Nem feltétlenül szükséges, de akinek kezdetben megkönnyíti a munkát, igénybe veheti. A mi gyakorlatainknál az érzésképzeleten van a hangsúly. Hosszabb gyakorlás után, például mindenkinek tudnia kell akkora forróságot előidézni a TŰZ elemmel, hogy az lázmerővel kimutatható legyen. Az elemuralás eme előgyakorlatai elengedhetetlenek és a legnagyobb figyelmet kell nekik szentelni.

   A FÖLD elemmel uralható képességek fajtái nagyon sokrétűek, és mindenkire rábízzuk, hogy erről saját maga meditáljon. Mivel az elemek uralása a legnagyobb ARKÁNUMOT rejti magában, a leghomályosabb terület a mágiában, amelyről eddig nagyon keveset beszéltek. Egyben a legfontosabb is, és aki az elemeket nem uralja, az  mágikus tudásban alig fog lényegeset elérni.