Mágikus szellemiskolázás (III.):

 

A második fokon érzék-koncentrációkat tanultunk. Ezen a fokon kibővítjük összpontosító képességünket, miközben egyszerre két, sőt három érzékre állítjuk magunkat. Néhány példa alapján a tanuló maga jelölheti ki magának munkaterületét. Képzeljen el ide-oda mozgó ingával egy faliórát. A képzelet annyira tökéletes legyen, mintha a falon valóban egy óra lenne. Egy időben próbálja meg az óra ketyegését is tudomásul venni, és ezt a látással és hallással történő kettős érzékelést próbálja meg öt percig rögzíteni. Kezdetben ez is csak másodpercekig fog sikerülni, de többszöri ismétlés után mind jobban és mind tovább fog megmaradni. Itt is, mint mindenütt, a gyakorlat teszi a mestert! Ismételje meg ezt a kísérletet egy másik, hasonló tárgyal, esetleg egy gonggal, melynek ütéseit nem csak hallja, hanem a gongot ütő személyt is látni véli. Azután próbáljon egy patakocskát látni, és hozzá víz csobogást-zúgást hallani. Képzeljen el egy széltől ringatott búzaföldet és hallgassa hozzá a szél zúgását. A változatosság kedvéért találjon ki maga is hasonló kísérleteket, melyek két, esetleg három érzéket is igényelnek egyszerre. Minden érzéket életre kell kelteni, és összpontosítással kiképezni. Különös súlyt helyezzünk a látásra, hallásra és érzésre, melyeknek a mágiában való továbbjutásban nagy jelentőségük van. Gyakoroljunk szorgalmasan, naponta. Ha egyszerre két vagy három érzékkel öt percig összpontosítani tudunk, akkor a gyakorlat teljesítettnek számít. Ha az összpontosítás során elfáradnánk, szakítsuk meg a gyakorlatot, helyezzük át későbbi időpontra. Óvakodjunk attól, hogy a gyakorlat alatt elaludjunk. Tapasztalat szerint a reggeli órák a legalkalmasabbak az összpontosító munkákra.

   Tovább lehet lépni, ha jól összpontosítva és legalább öt perig, két vagy három érzékkel egyszerre tudunk foglalkozni.

   Vegyen fel ismét kényelmes testhelyzetet. Csukja be szemeit, és plasztikusan képzeljen el egy ismert vidéket, helységet, kertet vagy ezekhez hasonlót. Nagy figyelmet kell fordítani minden részletre, mint amilyen a szín, fény, forma. Az elképzelésnek annyira kézzelfoghatónak kell lennie, mintha valóságban tartózkodna ott. Semmit sem szabad figyelmen kívül hagyni, semminek sem szabad kimaradni. Ha elveszti a képet, vagy az elmosódottá válna, akkor hívja elő ismét teljesen és sokkal markánsabban. A gyakorlat elvégzettnek tekinthető, ha legalább öt percig sikerült a képet plasztikusan rögzíteni. Egy időben próbálja a hallást is a képbe helyezni. Ha például egy szép erdőt képelt el, próbálja közben hallani a madarak énekét, a patak zúgását, a szél suhogását, a méhek zümmögését is. Ha egy képnél ez sikerült, akkor válasszon újabbakat. A gyakorlat elvégzettnek tekinthető, ha sikerült egy vidéket, teret vagy helységet elképzelni, mely egyszerre két vagy három érzéket legalább öt percig foglalkoztatott. Ha ezt a koncentráció fokot elérte, próbálja meg ugyanezt a gyakorlatot nyitott szemmel elvégezni úgy, hogy szemeit vagy egy pontra szegezi, vagy a semmibe néz. A fizikai környezetnek el kell tűnnie, és csak a választott kép, mint valami délibáb függhet szemei előtt a levegőben. Ha egy képet sikerült öt percig megtartani, válasszon újabbat. A gyakorlat tökéletesen megvalósítottnak tekinthető, ha minden képet nyitott szemmel elő tudod idézni és érzékkel rögzíteni, legalább öt percig. Ahogyan egy regény olvasásakor látja maga előtt az eseményeket, ugyanúgy kell történnie minden összpontosító gyakorlat alkalmával.

   Megtanultuk helységek, terek képeit elképzelni, amelyeket láttunk vagy ismerünk. Most pedig képzeljünk el tereket és helyiségeket, melyeket a nélkül idézünk elő, hogy életünkben valaha is láttuk volna. Kezdetben csukott szemmel végezzük, majd ha két vagy három érzékkel öt percig uraltuk ezeket is, nyitott szemmel folytassuk. A gyakorlatot akkor végeztük el maradéktalanul, ha a képzelt képet nyitott szemmel öt percig meg tudjuk őrizni.

   Az élettelen tárgyakról, terekről, helyiségekről, házakról és erdőkről térjünk át az élőlényekre. Képzeljünk el állatokat: kutyát, macskát, madarakat, lovat, tehenet, borjút, tyúkot ugyanolyan plasztikusan, mint korábban a tárgyakat. Előbb csukott szemmel, később nyitott szemmel is. Ha uraljuk ezt a gyakorlatot, akkor képzeljük el az állatokat amint mozognak: egy macskát, amint tisztálkodik, ahogyan az egér után szalad, tejet iszik; egy kutyát, amint ugat, fut; egy madarat röptében, táplálék-szedegetés közben. A tanuló tetszése szerint választhat hasonló kombinációkat. Ha valamennyit öt-öt percig minden zavar nélkül meg tudtuk tartani, tovább mehetünk.

   Most hangoljuk magunkat emberekre. Először barátokra, rokonokra, ismerősökre, elhunytakra, később idegenekre, akiket soha sem láttunk. Először képzeljük el az arcvonásokat, utána az egész fejet, végül a ruhával ellátott testet. Mindig először csukott, azután nyitott szemmel. A legrövidebb időtartam öt perc, ennek mindenkor meg kell lenni, mielőtt tovább mehetnénk, és embereket képzelnénk el, mozgásban, tehát menet közben, munkában. Ha ez vizuálisan sikerült, terjesszük ki elképzelésünket úgy, hogy az embert halljuk beszélni. Törekedjünk a képzeletet mind jobban a valósághoz igazítani, ahogyan az elképzelt személy ténylegesen beszél, ide értve a hangmagasságot, a beszéd ritmusát. Mindezt először csukott, majd nyitott szemmel.  

   Ha sikerült, térjünk át idegen emberekre és képzeljünk el különböző arcvonásokat és hangokat. Ezek az emberek mindkét nemhez és bármely korhoz tartozhatnak. Ezután képzeljünk el különböző fajú embereket, például indiánokat, kínaiakat, japánokat és ugyanígy nőket, fiatalokat, időseket, gyermekeket. Segítségül szolgálhatnak könyvek és képes folyóiratok. Múzeumi látogatások is ajánlatosak erre a célra. Ha itt is meg tudtuk öt percig tartani a képzeletet, csukott és nyitott szemmel egyaránt, akkor a mágikus szellemiskolázás harmadik fokát elsajátítottuk. Kitartás, türelem, állhatatosság és szívósság szükséges, hogy ezeket a rendkívül nehéz gyakorlatokat uralni tudjuk. Azok a tanulók, akik nem sajnálják a fáradságot, nagyon elégedettek lesznek az elért erőkkel, és a továbbiakban elmélyíthetik tudásukat. E fokozat összpontosító képessége a gondolatátvitel, a telepátia, a mentális vándorlás, a táv- és tisztánlátás és még sok más elengedhetetlen előgyakorlata, melyek nélkül a leendő mágus nem tudna előre jutni. Ezért a gyakorlatokat gondosan és lelkiismeretesen végezzük el.