Függelék a harmadik fokozathoz:

 

Ha a lelkiismeretes tanuló eddig a fokozatig eljutott a mágikus fejlődésben, akkor már egész lényén általános átváltozást figyelhet meg. Mágikus képességei minden szférában erősödni fognak.

   A mentál szférában erősebb akaratot, nagyobb ellenálló képességet, tisztább értelmet kellett elérnie.

   Az asztrál szférában észlelnie kell, hogy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lett, és alapvető adottságai szerint fognak kifejlődni a benne szunnyadó képességek.

   Azt észleli, hogy teste egészségesebb, frissebb és fiatalosabb lett. Életereje messze túltesz sok embertársáén, és sugárzó erejével sok mindent el tud érni a gyakorlati életben.

   Képes kedvezőtlen befolyásoktól megszabadítani, és életerejével megtölteni a helyiséget, melyben tartózkodik. Képes akár nagy távolságból is sikeresen kezelni betegeket, mivel sugárzó erejét kilométerekre szét tudja küldeni. Ugyanígy megadott neki, hogy sugárzó ereje segítségével tárgyakat kívánságával telítsen. Ezek csak példák, a tanuló maga fog rájönni, hogyan, hol és mikor tudja mágikus képességeit kedvezően alkalmazni. Mágikus képességei ugyanúgy alkalmazhatók jó, mint önző célokra. Ezért tartsa magát szigorúan a közmondáshoz: „Ki, mint vet, úgy arat”. Célja ezért mindig a legjobbra legyen irányítva.

   A magnetizmussal való munka legkülönbözőbb változatai lehetségesek. A jobb áttekintés végett felsorolunk még néhány lehetőséget.