Térterítés:

 

Tüdeje és egész testének póruslégzése által lelegezzen be életerőt, és préselje azt egész testébe minden képzelőerejével. Teste így maga is fénylőerő, középpont, egy individuális nap lesz. Minden belégzéssel erősítse az összepréselt életerőt, úgyszintén a fénylőerőt, és töltse meg a helyiséget, melyben tartózkodik. Fénylőerejének ilyen felhasználásával a helyiségnek a szó szoros értelmében naptól átvilágítottnak kell lennie. Kitartó gyakorlással még sötétben is annyira meg lehet világítani a helyiséget, hogy a tárgyak jól láthatóak lesznek. Ezt a be nem avatottak is észlelni fogják, mert az imagináció gyakorlatok eredményeként az életerő fénye ezen a módon valóságos napfénnyé materializálható. 

   A mágus magától értetődően nem éri be ezzel a jelenséggel, mert jól tudja, hogy az életerő univerzális jellegű, és nem csupán eszméi, gondolatai és kívánságai hordozója, hanem imaginációi megvalósítója is. Tudja, hogy az életerő által mindent elérhet, és ezek megvalósítása a plasztikus képzelőerő dolga.

   Ha a gyakorló megtöltötte munkahelyét fénylőerejével, képzelje el azt, amit el akar érni. Például, hogy valamennyi, a helyiségben tartózkodó asztrális és mágikus befolyás megtisztuljon és elpárologjon, vagy hogy nemcsak maga a mágus legyen egészséges és érezze jól magát, hanem mindenki más is, aki a helyiségben tartózkodik. A mágus azzal a kívánsággal is telítheti lakását és munkahelyét, hogy minden munkájában ihlete és sikere legyen.

   Haladóbb mágusok képesek megóvni helyiségüket nem szívesen látott emberektől. Azok nyugtalanokká válnak, amint oda lépnek, és nem kívánnak tovább benn tartózkodni. Az ilyen helyiség védő- és félelemeszmével van telítve. Szubtilis (igen finom) módon is lehetne a helyiséget telíteni, amitől bénultan riad vissza mindenki, aki engedély nélkül megközelítette a helyiséget. Ezekből is látható, hogy a mágusnak szinte korlátlan lehetőségei vannak, és e példák nyomán egyéb módszerekhez folyamodhat.

   A kilégzésnél a mágus visszaadhatja az univerzumnak az összepréselt életerőt, és képzelőereje segítségével csak a sugárzó vagy fénylőerőt tartja meg a helyiségben. Ugyanígy közvetlenül a mindenségből is a helyiségbe irányíthatja az életerőt, az előzetes életerőtorlasz nélkül, és így saját kívánságaival is telítheti a helyiséget. Az akarattal és szilárd meggyőződéssel párosult képzelő erőnek nem lehet határt szabni. Ezeknél a munkáknál tehát a mágusnak nem kell csupán egy helyiségre szorítkozni, akár egy egész házat is telíthet fénylő és életerejével, saját magából vagy a megadott módszer alapján közvetlenül az univerzumból. Mivel a képzelőerő nem ismer sem időt, sem teret, e munkálatokat a legnagyobb távolságokra is képesek kiterjeszteni. Idővel képes lesz mégoly nagy, közeli vagy távoli teret (űrt) megfelelően telíteni. Etikai fejlettsége folytán mindig csak jót és nemeset fog cselekedni és akarni, miáltal hatalma határtalan lesz. Itt is, mint mindenütt, a gyakorlat teszi a mestert.