Mágikus lélekiskolázás (VI.):

 

Az ötödik fokozaton megtanultuk az elemek kivetítését. Most ismét tovább megyünk, és megtanuljuk az Akasha elvet az elemekre vonatkozóan uralni. Az elemek az Akasha elvből születtek, az Akasha elv tartja egyensúlyban, és uralja azokat. Az a mágus, aki a hosszú gyakorlatok után az elemekkel sikert ért el, a legfinomabb elvet, az asztrális ÉTHER-t is képes uralni. A gyakorlat a következő.

   Vegye fel ászanáját és csukja be szemét. Képzelje el magát egy végtelen tér középpontjának. A végtelen világűr a legfinomabb erőanyaggal, az egyetemes ÉTHER-rel telt. Az ÉTHER lényegében színtelen, de az érzékek számára ultraviola, szinte fekete-viola színben jelenik meg, ezért nekünk is ilyen színben kell elképzelnünk. Ezt az ÉTHER-anyagot tüdejével belélegzi, és azt tudatosan a vérbe irányítja. Ha ebben már készségre tett szert, végezze ugyanezt tüdő és póruslégzéssel, amint azt korábban az erőtorlaszolásnál tette, azzal a különbséggel, hogy életerő helyett az ÉTHER-t lélegzi be a megadott színnel, és tölti meg azzal egész testét. Ennél a gyakorlatnál mindvégig meg kell tartani z egész, végtelen űrrel való kapcsolat érzését, ugyanakkor a világtól tökéletesen elvonultnak kell lenni. Ehhez a szokatlan állapothoz gyakorlatokkal kell szoktatnunk magunkat. Mindenesetre kerüljük tudatunk elvesztését, és ne aludjunk el. Ha fáradtak vagyunk, inkább szakítsuk meg a gyakorlatot, és válasszunk egy kedvezőbb időpontot. Mint már hallottuk, minden ok szférája az Akasha, az okvilág. Bármely tudatos ok, mint amilyen egy kívánság, gondolat, elképzelés – megfelelő, erős akaratkoncentrációval, szilárd hittel és tökéletes meggyőződéssel előidézve – itt, az Akashában, az ok-szférában realizálódik, az elemek által, bármelyik síkon vagy szférában kell megvalósulnia. Ez a mágus számára univerzális kulcs, egyike a legnagyobb mágikus titkoknak, melynek horderejére majd csak további fejlődése folyamán fog igazán rádöbbenni. A tanuló szüntelenül tartsa szem előtt erkölcsi fejlődését, ami hozzásegíti, hogy csak jót és nemeset cselekedjen.

   Következő gyakorlatunk abból áll, hogy az Akasha elven keresztül mindhárom világban teljes hatalmat nyerjünk az elemek felett. A gyakorlat a következő: megszokott testtartásban, tüdejével, valamint egész testének póruslégzésével, belélegez az Akashából, és egész testét megtölti vele. Az Akashát nem lehet úgy torlaszolni, mint az életerőt. Már a belégzésnél el kell képzelni, hogy hatalma van a négy elem felett. Gondolja el, hogy már rendelkezik az elemek uralásának képességével, és az elemek mindent teljesítenek, amit tőlük vár, függetlenül attól, hogy mely síkon kell kívánságának megvalósulni. Minden belégzésnél, melyet ilyen állapotban tesz, éreznie kell az elemek feletti hatalmat. Az elemek feletti hatalomba vetett hitének és meggyőződésének megingathatatlannak kell lennie. A legkisebb kétely sem merülhet fel. Aki az itt felsorolt gyakorlatok minden fokozatát lelkiismeretesen elvégzi, hosszabb gyakorlás után korlátlan uralmat fog nyerni az elemek felett. Az a mágus, aki az elemek feletti mágikus egyensúlyt elnyerte, ilyen irányban jellemét kiegyensúlyozta és megnemesítette, és magának az eszmének birtokosa, rövid időn belül eléri ezt a hatalmat. Sziklaszilárd hitet, teljes meggyőződést és teljes biztonságot fog érezni magában, melyek minden kétkedést kizárnak. Ellenben abban a tanulóban, aki nem dolgozik elég lelkiismeretesen, vagy aki a fokozatokon átugrik, a gyakorlatokat kihagyja vagy elhanyagolja, különböző kételyek fognak felmerülni, és amelyik elem a legjobban tartja őt sakkban, az nem hagyja majd uralkodni fölötte. Most látható, miért fontos mindenekelőtt a lelkiismeretesség és kitartás, amelyekre a legnagyobb súlyt kell helyezni. A felemelkedésben nem szabad hézagoknak előállni, mert így a tanuló visszamarad és később csak nagyon nehezen, néha csak a legnehezebb feltételek mellett tudja a hiányokat pótolni, mert az akadályok akkor már sokkal nagyobbak lesznek.

   Az a tanuló, aki az elemeket uralja, azt fogja észlelni, hogy minden síkon mind kifelé, mind befelé, könnyen sikerül az elemek felvázolása, hogy ez számára úgyszólván gyerekjáték. Eddig eljutva, arra térünk át, hogy az elemek feletti hatalmat miként ruházzuk át egy megfelelő rituáléra. A rituálékról szóló fejezetben erről már részletesen beszéltem. A mágus, saját elgondolása szerint, az ujjak állításával vagy valamely kézmozdulattal, rituálét végez, amelybe belehelyezi a hatalmat. Már rendelkezik annyi megérzéssel, hogy össze tudja állítani az illető elemnek megfelelő rituálét. Ellátja azt egy általa választott szóval (gesztussal) és összeköti egy meghatározott, az elemnek megfelelő hanggal. Egyetlen hiba sem csúszhat be, mert ezek teljesen egyéni, személyes rituálék. Ezért nem szabad másokkal ismertetni rituálékat, melyeket ilyen célra a mágus saját maga állít össze. Másik személy egy ilyen rituálé alkalmazásával esetleg elérhetné ugyanazt a sikert az elemuralás terén, ez azonban annak a mágusnak és erejének rovására történne, aki a rituálét összeállította. Ha egy személy, aki nem rendelkezik mágikus képzettséggel és ilyen rituálét alkalmaz, saját személyében és más emberekben is nagy károkat okozhat. Ezért legyünk nagyon óvatosak és válasszunk olyan rituálékat, melyeket nagy társaságban is észrevétlenül alkalmazhatunk, például ujjállításokkal a nadrágzsebben. A mágus teljesen indokoltnak fogja találni ezt a figyelmeztetést.

   Mindenekelőtt törekedjen összeállítani egy rituálét az asztrál szféra egyik eleme számára, amellyel azt erőhöz juttatja, és ugyanakkor egy másik rituálét, mellyel az erőt akarata szerint azonnal ismét fel tudja oldani. Ugyanígy járjon el a többi három elemmel is, hogy az asztrál szféra számára nyolc rituáléja legyen, és ugyanannyi az anyagi produkció számára. Amikor hosszú gyakorlatozás és sok ismétlés után a rituálék automatizálódtak, elegendő csak a rituálét alkalmazni, miáltal az elem azonnal erőre kap. Ha a mágus a rituálét fel akarja oldani, elég a feloldó rituálét igénybe venni. Ez a módszer annyira begyakorolható, hogy aztán minden megerőltetés nélkül végezhető.

   Azt, hogy a mágus az elemek hatása által az asztrál és az anyagi világban mindent el tud érni, már említettem. Ehhez mindenekelőtt türelem, kitartás és szorgalmas gyakorlás szükséges, hogy igazán elmélyülhessünk benne. Akkor is folytatni kell az elemek uralására irányuló munkálkodást, amikor a tanuló már a további fokozatokon fejleszti magát, mindaddig, amíg abban tökéletes mesterré válik. Ha magas eszméi vannak és törekszik arra, hogy kizárólag jót tegyen, és az emberiséget segítse, meg fogja áldani, soha nem sejtett képességekkel fogja felruházni, és nagyszerű sikerekhez vezeti az isteni Gondviselés.