Mágikus szellemiskolázás (VI.):

 

Ezen a fokozaton a szellemre összpontosítással foglalkozunk. A mentáltestről, tehát a szellemről már részletesen beszéltem. Fontos, hogy képet tudjunk alkotni szellemünkről és annak az elemekre vonatkozó tevékenységéről, továbbá, hogy ezeket a funkciókat meg tudjuk különböztetni egymástól. Ez különleges meditációval érhető el. A szellem négy elemnek megfelelő tulajdonságai a következők. A TŰZ elemnek alárendelt: az akarat. A VÍZ elvének alárendelt az érzés, összes aspektusával. Az intellektus, minden párhuzamos aspektusával, a LEVEGŐ elvé. A FÖLD elvnek alárendelt a tudat, minden aspektusával, mint a három másik elem összekötője. Merüljön el gondolataiban, figyelje magát és a szellem szerepét. Meditáljon e felett. Minden, az elemeknek megfelelő funkciót világosan el kell tudnia képzelni. Ha képes a szellem tevékenységeit megkülönböztetni, vagyis tiszta képet tud magának alkotni, akkor tovább mehet. Ez az előgyakorlat nagyon fontos, mert arra teszi képessé a mágust, hogy a mentál síkon mind magánál, mind másoknál uralni tudja ezt a ténykedést. Egy további gyakorlat célja az, hogy tudomásul vegyük az egész mentáltestet az asztráltestben, és vele együtt az anyagi testben, ami olyan, mintha a kéz egy finom selyemkesztyűben és azon kívül még egy vastag kesztyűben volna. A kezének mindkét kesztyűt éreznie kell. Ugyanígy kell lenni a szellemi testtel is. Éreznie kell szellemét a finom asztráltestben, azt pedig az anyagi testben. Meditáljon el e felett minden kínálkozó alkalommal. Ha szelleme a lélektestet és az anyagi testet kellő biztonsággal átfogja, mozgatja, és érzi, hogy tulajdonképpen minden cselekedetet a szellem végez e két burok által, ismét tovább mehet egy lépéssel.

   Minden ember belülről vagy kívülről jövő sugallatra, tudatos, féltudatos vagy tudatalatti cselekedeteket végez anélkül, hogy ennek jelentőséget tulajdonítana. A következő gyakorlat megtanít tudatosan véghezvinni kezdetben kisebb, később nagyobb cselekedeteket. Arra kell törekednie, hogy minden tudatos cselekedet időtartamát megnyújtsa. A tudatos alatt nem azt értjük, hogy az ember gondolatával vagy figyelmével a dolgot követi, hanem hogy képzeletével végezze el a cselekedetet. Ha például az utcán megyek, nem arra gondolok, hogy megyek, hanem hogy szellemem megy, és az asztrális és az anyagi lábakat is mozgatja. Ugyanez történik a kezekkel és a többi testrésszel is. Ha legalább tíz percig képes egy cselekvést ily módon végezni, akkor tökéletesen uralja ezt a gyakorlatot. Minél tovább kibírja ezt szédülési roham vagy egyensúly zavar nélkül, annál jobb. Kezdjük ezért először kis cselekedetekkel, rövid időtartammal, majd növeljük azt, amíg hozzászokunk a beállítottsághoz, végül tetszés szerint tudjuk meghosszabbítani.

   Ez a gyakorlat nagyon fontos, mert lehetővé teszi a tanuló számára egy cselekedetet szellemileg és asztrálisan az anyagi testtel összekapcsolva véghezvinni aszerint, hogy mentál vagy asztrál szférával dolgozik. Az ilyen cselekedetet mágikus cselekedetnek nevezzük. Ezzel válik érthetővé, miért nem kíséri siker a beavatatlanok mágikus rituáléit. Mivel nem rendelkeznek a képességgel, hogy a rituálét mágikusan kivitelezzék, vagyis nincsenek felkészülve és beállítva arra, hogy az anyaggal összekapcsolva mentálisan és asztrálisan tudjanak dolgozni.

   Ha például egy gyógymagnetizőr kezét a páciensre helyezi, vagy magnetikus simításokat végez, de ugyanakkor nem hagyja szellemi és asztrális kezét sugározni, és emellett nem képzeli el, hogy a szellemi erő a szellemét, az asztrális erő az asztráltestét, az anyagi erő a páciens anyagi testét sugározza át, és így befolyásolja azt, akkor csak részsikereket fog elérni. Magától értetődik, hogy a mentáltest csak a mentáltestet, azaz a szellemet, az asztráltest csak asztrál szférát, tehát a lelket, és az anyagi test csak az anyagi világot befolyásolja. Ezt a törvényt tudomásul kell venni. Ennek következtében elengedhetetlen, hogy a mágus úgy szellemileg, mint lelkileg be tudja magát állítani, és vagy mint szellem, vagy mint lélek tudjon cselekedeteket kivitelezni. Ha ezt jól megértette és megtanulta, és ezt a gyakorlatot tökéletesen uralja, tovább mehet a fejlődésben.

   Következő feladatként az érzékek mágikus iskolázása kerül sorra. Előzetesen egy fontos előgyakorlat, de mint az előzőben, most is be kell vésnie magának, hogy nem az anyagi szeme, hanem a szelleme lát, az asztrál és anyagi (fizikai) szem segítségével. Meditáljon e felett annyiszor, ahányszor csak lehet. Legalább öt percig kell arra beállítva lennie, hogy a szellem szemlél és lát a testi szemeken keresztül. Minél tovább képes ezt rögzíteni, annál jobb. Többszöri ismétlés után ebben a kísérletben is mester lesz. Ha ez a szemeivel sikerült, térjen át a fülekre. Arra állítsa be magát, hogy szellemi fülei az asztrál és anyagi fül segítségével vesznek mindent tudomásul. Ha ugyanolyan sikereket ért el, mint a szemével. Hasonló módon vegye elő azt az érzékelést, amivel tárgyakat, hideget, meleget érez. Gyakoroljon szorgalmasan, amíg egyformán sokáig tudja ezt valamennyi érzékszervével. Ha különösen fejlett akar lenni, sorra veheti a szagló és ízlelő szervet is. A legnagyobb súlyt azonban mint a gyakorlati mágiában leginkább használatosakra, a látásra, a hallásra és tapintásra kell helyezni. Következő lépésként igyekezzen egyszerre két érzéket beállítani szellemére. Először a szemeket és a füleket. Ha megszakítás nélkül legalább öt percig képes így megmaradni, állítsa szellemét egyszerre három érzékre, éspedig látásra, hallásra és érzékelésre. Ha ez is sikerül, nagy előmenetelre tett szert a mágikus fejlődésben. Ez az előkészítő gyakorlat nagy jelentőségű a tisztánlátás, tisztánhallás és tisztánérzés területén, ezért biztosan kell uralni.

   A fő gyakorlat a hetedik fokozatban lesz található.