Az asztrális tisztánérzés fejlődése:

 

Mielőtt az asztrális tisztánérzés fejlődésére áttérnénk, vegyük elő naplónkat, és gondoljuk vissza magunkat abba az időbe, amikor a különböző jó és rossz tulajdonságok kihelyezésével foglalkoztunk. A mágikus tükröt követve akkor meg tudtuk állapítani, hogy az illető elemnek megfelelően, mely tulajdonság az uralkodó bennünk. Abból is kitűnik, hogy mennyire fontos volt az akkori kihelyezési gyakorlat, hogy éppen az illető elem túlsúlyba kerülése mutat rá asztrális érzésközpontunkra. Ha a TŰZ elem az uralkodó, akkor az érzésközpont a fej, pontosabban a homlok; ha a LEVEGŐ elem, akkor a szív; a VÍZ elem fölényénél a Plexus Solaris; és a FÖLD elemnél a kezek vagy a combok. Ha ilyen módon felismertük asztrális érzésterületünket, térjünk át a gyakorlatra.

Ugyanolyan módon járjunk el, mint az előző két érzék esetében. Ismét szükséges egy vattacsomó, melyet enyhén átitatunk a fluidikus kondenzátorral. A fluidkondenzátor most is lehet erős kamillafőzet. Pórus és tüdőlégzés által telítse testét most a VÍZ elemmel, és ugyanakkor a kívánsággal, hogy ez az elem a tisztánérzést idézze elő. Tisztánérzés alatt azt a képességet értjük, mely által bármely, az elemekben és az Akashában előforduló jelenséget és erőt érzékelünk, a tárgyakkal kapcsolatos múltat, jelent és jövőt is.

   Ide tartozik levelek és hasonlók ilyen ismerete, de minden gondolatot és lényt materializáló képesség is, tekintet nélkül arra, hogy általunk alkotott, vagy már az Akashában tartózkodó lényről van szó. Más, az érzékeléssel összekötött képességek is beletartoznak a tisztánérzés kategóriájába. Az intuíció is a tisztánérzésben leli alapját. Ez a néhány példa elegendő, hogy a tisztánérzés képességét érthetővé tegye. Íme a tulajdonképpeni gyakorlat.

   Amint a VÍZ elemet, pórusain és légzésén keresztül, egész testében torlaszolta, telítse azt intenzíven a tisztánérzés képességének képzeletével. Biztosnak kell lennie benne: ez az érzet elég erős ahhoz, hogy asztráltestében valóban felébressze ezt a képességet. A képzelet segítségével, kilégzésével vonja ki ezután a VÍZ elemet testéből, a Plexus Solarison, homlokán vagy a kezén át, és torlaszolja azt a fluidikus kondenzátorral átitatott vattacsomóba. A telítést legfeljebb 7 – 9 alkalommal ismételjük. E gyakorlatnál nem a megszokott ászanában ül, hanem a lehetőség szerint kényelmesen feküdjön egy díványra vagy a földre. Fontos a lehető legsimább fekvés, csupán a fej emelkedhet fel kissé.

   Az asztrális tisztánérzéshez nem közvetlenül a VÍZ elemet kell igénybe venni, hanem a VÍZ magnetikus erejét. A fluidikus kondenzátort az előzetesen megállapított érzésterületre helyezzük. Kezdetben a gyakorlatot csukott szemmel kell végezni. Képzelje el, hogy egész teste úgyszólván úszik az egyetemes VÍZ elemben, mintha egy végtelen óceán felületének központját képezné. Nem érez mást, csak vizet és ismét csak vizet. Ennél a gyakorlatnál az álom nagyon elhatalmasodhat Ön fölött, és nincs kizárva, hogy minden elővigyázat ellenére elalszik. Ilyenkor határozza el, hogy a következő alkalommal ez nem fog megtörténni, mert ha ez megszokássá válna, többé nem tudna védekezni az elalvás ellen a gyakorlatoknál.

   Az imént felvázolt képzeletnél tudatában helyezze át magát az érzésközpont-területbe és gondolja el, hogy az Önben lévő VÍZ magnetikus képessége az érzésközpont legfinomabb részecskéit is életre kelti, és ezzel előidézi a tisztánérzést. A VÍZ magnetikus erejét oly intenzívnek kell elképzelni, hogy az elvitathatatlan valósággá legyen. Ha hosszabb meditálás után az a biztos érzése alakult ki, hogy a megfelelő érzésterületet kellően felélesztette, akkor hagyja az univerzális víz képzetét fokozatosan eltűnni, a testében található VÍZ elemet oldja fel ismét az univerzális elemben. Vegye le a fluidkondenzátort és árassza ki abból is a belesűrített elemet, ezzel a művelet be is fejeződött. Ha a tisztánérzést bármikor a gyakorlatban alkalmazni akarja, elegendő csupán az érzésfelületbe való tudatáthelyezés és a képesség azonnal működésbe lép.

   Igen ajánlatos az asztrális érzékek – látás, hallás és érzékelés – mindennapos gyakorlása, egészen a tökéletes uralás eléréséig, még akkor is, ha ennek a gyakorlatnak naponta csak rövid időt tudunk szentelni. Az igazi siker nem fog sokáig váratni magára. A további érzékek fejlesztését egyenlőre figyelmen kívül hagyjuk, mivel azoknak a gyakorlati mágiában nincs különösebb jelentőségük. Ezekre az ismertetett módszer alapján a tanuló állítson össze magának gyakorlatokat! Az asztrális érzékfejlesztés által elért képességek olyan messze hatóak, hogy erről fölösleges is beszélni. Az elért siker öröme hasonlít a vak öröméhez, aki sok éves vakság után hirtelen látóvá lesz.