Az asztrális tisztánhallás mágikus fejlődése:

 

Ez a fejlődési folyamat a tisztánlátáshoz hasonló. A tisztánhallás képessége abban áll, hogy a legnagyobb távolságról is tudomásul vegyünk hangokat, és minden lény nyelvét megértsük. Ez a képesség kezdetben hangos gondolkodásban nyilvánul meg, mely a szív környékéről vagy a Plexus Solarisból jön. Hosszabb gyakorlat után a tisztánhallás olyan fokot ér el, hogy a normális feletti hallással mindent tudomásul vesz, mintha az hétköznapi beszéd által történne. Ez a képesség is minden mágusnak birtoka, és nélküle a mágiában nehezen lehet továbbjutni. Ezért a tisztánhallásra ugyanolyan súlyt kell helyezni, mint az asztrális látásra, és az erre meghatározott gyakorlatokat semmi esetre sem szabad elhanyagolni. Természetesen a tisztánhallásra és a tisztánérzésre is érvényes mindaz, amit az asztrális látásra vonatkozóan annak adottságiról mondottunk, továbbá azokról az állapotokról, melyek patológiai jelenségek által jönnek létre. A tisztánérzés képességet e téma után fogom ismertetni.

   Minden nagyobb elkalandozás nélkül térjünk át mindjárt a tisztánhallás gyakorlatára. A gyakorlathoz folyékony kondenzátor és egy darabka vatta szükséges. A vattából készítsen két golyócskát, gyengén itassa át a folyékony kondenzátorral, és helyezze mindkettőt maga elé. Hasonlóan járjon el a LEVEGŐ elemmel, mint azt az asztrál szemek kiképzésénél előírtuk; tüdő és póruslégzéssel telítse vele testét. Az egész testet levegővel kell telíteni, egy léggömbhöz hasonlóan. Imaginálja ebbe a LEVEGŐ elvbe, hogy asztrál és anyagi testében előhívja a tisztánhallás képességét. Amikor biztos benne, hogy a LEVEGŐ elem kívánságával és képzeletével eléggé telített, vetítse a Plexus Solarison és egyik kezén keresztül vagy a kilégzésével a két kis vattacsomóba: miközben az egész testét megtöltő LEVEGŐ elemet annyira préselje és zsugorítsa össze akkorára, mint az Ön előtt fekvő vattacsomók. Lehet mindkét vattacsomót egyszerre telíteni, vagy egyiket a másik után megtölteni az elem egész tartalmával. Fluidkondenzátorként használjon erős, desztillált vízzel készített kamillafőzetet. Bő egy deciliter vízbe adjon két evőkanál kamillát, és a kifőzés után szűrje le. Tárolja hideg helyen, hogy a fluidkondenzátor nehogy megpenészedjen. Egy penészes kondenzátor, bár hatásos, nem higiénikus.

Ha a két vattacsomót egyszerre vagy külön-külön, többször telítette a LEVEGŐ elemmel, helyezze mindkettőt a füleibe úgy, hogy azok teljesen el legyenek dugaszolva. Továbbá, imaginálja az Akasha elvet az egész fejébe, tudatában helyezze át magát a fülrégiókba, és imaginálja a tökéletes tisztánhallás képességét. Képzelje el, hogy a füleibe irányított Akasha elv azonnal előidézi az abszolút tisztánhallás adottságát. Hosszabb meditáció és ilyen irányú koncentráció után oldja fel az Akasha elvet ismét az univerzális Akashába, szabadítsa meg füleit a vattadugaszoktól, de őrizze meg azokat jól, hogy más személyekkel érintkezésbe ne kerüljenek. Ha mégis avatatlan kezekbe kerülnének, mindenképen új fülvattákat kell készíteni. Elegendő eltávolítani a vattákat a fülekből, és az eltorlaszolt LEVEGŐ elem, imagináció segítségével ismét feloldódik. Ha van rá időnk, előnyös minden kísérlethez új vattadugaszt készíteni, és azokat frissen telíteni. Ha egy kísérletnél az asztrális hallását akarja igénybe venni, akkor fülkagyló nagyságú Akashát irányítson mindkét fül belső hallóterébe. Hosszabb gyakorlatozás után képes lesz a tisztánhallást saját céljaira felhasználni. Amint e képességre nincs szüksége tovább, az Akasha elemet törekedjen visszavezetni eredeti formájába, tehát az univerzális Akashába. Az Akasha elv fülrégióba bevezetésével a mentális hallás befolyásolható és kifejleszthető; a LEVEGŐ elem koncentrálásával tisztánhallás érhető el.