Mágikus szellemiskolázás (VII.):

 

A hatodik fokozaton a tanuló megtanulta saját jellemét tudatosítani; a testben, mint szellem tudatosan működni; és az érzékeit is tudatosan használni.

Ezen a fokozaton megtanulja a szellem vagy a mentáltest képességeit követni és használni. Mint mindenütt, itt is figyelembe kell venni az elemek analógiáit. Ahogy már mondottuk, a TŰZ elemet fénnyé lehet változtatni, és fordítva, a fényt TŰZ elemmé alakítani. Fény nélkül a szem használhatatlan volna, tehát a látási képesség érzékszerve a TŰZ elemmel analóg. A szellemben a TŰZ elem az akarat sajátos tulajdonságával bír. A halló érzéken a szellem LEVEGŐ elemhez tartozó különleges tulajdonsága, az intellektus, valamennyi aspektusával együtt. A szellem VÍZ eleme az érzésben és magában az életben jut kifejezésre. A szellemben ez a három elem, tehát a TŰZ, a LEVEGŐ és a VÍZ, együtt adják a szellem FÖLD elvét, amely az öntudat specifikus tulajdonságaként nyilvánul meg. Az Akasha elv, legegyszerűbb formájában, a lelkiismeretben nyilvánul meg.

   Hogy mennyire fontos éppen ez az analógia, az a mágusnak azonnal szembetűnik, ha már odáig fejlődött, hogy asztráltestébe kihelyezési gyakorlatok által elérte a mágikus egyensúlyt. További feladat, hogy szellemét elemezze és megállapítsa, melyik elem az uralkodó benne.

   Azoknál az embereknél, akiknek erős akaratuk van, és ez alatt nem önfejűséget kell érteni, magától értetendő a TŰZ elem van túlsúlyban. Ha a mágus szellemében az intellektus vagyis az értelem uralkodik, annak minden aspektusával, akkor a LEVEGŐ elem az erősebb. Ha a mágus inkább érzelem-ember, akkor nála a VÍZ tölti be a főszerepet. Ha gyenge emlékezőtehetséggel rendelkezik, úgy a tudat erősen befolyásolt, és szinte bizonyosak lehetünk benne, hogy a FÖLD elemé a vezető szerep.

   Ez a felosztás arra szolgál, hogy a szellemben feltárjuk az elemek hatását, és úgy rendezzük a fejlődést, hogy a gyengébb elemek, megfelelő koncentrációgyakorlatok és mély meditálások által egyensúlyba kerüljenek a többivel. A mágus egyik elemet se hagyja uralkodni, és gyakorlatait úgy ossza be, hogy munkája az elemek intenzitását kiegyenlítse. Tegyük fel, hogy a mágus nagyon fejlett intellektussal, de olyan gyenge akaraterővel rendelkezik, ami nem felel meg intellektusa fejlettségének. Ilyen esetben arra kell törekednie, hogy a szellemében a TŰZ elvet juttassa érvényre. Mindenekelőtt olyan koncentrációgyakorlatokat kell választania a vizuális képzelet terén, melyek a szemet jobban fejlesztik, mivel, mint mondottuk, a TŰZ elem a szemnek felel meg.

   Ha viszont a mágusnak erős akarata és gyenge intellektusa van, ebből világos, hogy a hallásra koncentrált imagináció-gyakorlatokat kell választania és végeznie, amelyek a füleket erősen foglalkoztatják.

   Ha a mágus úgy találja, hogy erős akarata és jó intellektusa van, de érzelmi élete hátul kullog, akkor szellemét ennek megfelelő imagináció és koncentráció gyakorlatokkal kell érzelmivé tennie.

   Ha a mágus azt észleli, hogy mind asztrálteste, mind mentálteste a FÖLD elem felé hajlik, például, hogy gondolatai csak lassan jelennek meg a szellemben, továbbá, hogy erősen melankolikus, akkor a FÖLD elem uralkodik, és mindenekelőtt a tudatát kell iskoláznia megfelelő gyakorlatokkal.

   A mágus az elemekkel tökéletes összhangban képezze szellemét, és olyan gyakorlatokat vegyen elő, hogy az akarat – TŰZ, az intellektus – LEVEGŐ, az érzelem – VÍZ, és az öntudat – FÖLD, egyenlő intenzitással fejlődjenek.

   Ezek szerint a következő táblázatot kapjuk.

 

ELEMEK

TŰZ LEVEGŐ VÍZ FÖLD Akasha

 

érzékelés

 

 

  látás  

 

    hallás    

 

tapintás

 

Ízlelés

szaglás

 

az összes

együtt

 

a szellem alaptulajdonságai

 

 

    akarat             

 

ész

 

érzés

 

tudat

 

lelkiismeret

koncentráció

és meditáció gyakorlatok

 

 

  optikai   

 

   akusztikai   

 

 érzésszerű  

 

tudat kiterjesztéssel

 

jelenben létezés

 

   Az Akasha elv magából a koncentrációból adódik, ezért erre nem kell külön kitérni. Felesleges az egyes meditáció gyakorlatokat is felsorolni, mivel a tanuló a bennük uralkodó elemek meghatározó tulajdonságai szerint ezeket maga is össze tudja állítani. Gyenge akaratnál tárgyakra, képekre történő imaginációt fog választani összpontosító-gyakorlatnak. Ilyen gyakorlatokkal e tanfolyam második fokozatán már találkozott. Az itt ábrázolt „analógia-táblázat” segítse a felismeréshez, hogy milyen elem az uralkodó benne, és milyen gyakorlatokat kell intenzívebben végezni. E hermetikus beosztás alapján, az Akasha elv is a várt módon fog megnyilvánulni.