Az asztráltest áthatása a négy Isteni alaptulajdonsággal:

 

Ezen a fokozaton a mágus elkezdi valódi eszmévé formálni istenszemléletét. A csak egyoldalún iskolázott misztikus, jógi, és a többi az istenségben csak egy aspektust lát, melyet tisztel, és melynek a legnagyobb elismeréssel és hódolattal adózik. Az igazi beavatott, aki fokozatos tanulmányaiban állandóan tekintettel van a négy elemre, az istenfogalmat az egyetemes törvények szerint négy aspektussal fogja felruházni, melyek:

 

TŰZ elv = mindenhatóság,

LEVEGŐ elv = bölcsesség,

VÍZ elv = mindentudás

FÖLD elv = halhatatlanság

 

   A mágus feladata az, hogy a négy isteni eszme – aspektus – felett meditáljon. Mély meditációk extatikus állapotában a mágus ezen isteni erények valamelyikével annyira összeolvad, hogy az illető erénynek érzi magát. Ezt istenének mind a négy erényével át kell élnie. A gyakorlatok üteme a mágusra van bízva, éspedig mindaddig meditálhat valamely erény felett, ameddig meg nem bizonyosodik róla, hogy az erény megtestesül benne. Idejének megfelelően úgy is végezheti a meditációkat, hogy egy gyakorlat alkalmával meditatív módon sorrendben előidézi magában mind a négy erényt. Oly erősen, mélyen, behatóan és meggyőzően kell meditálni, hogy az asztráltest félreérthetetlenül azonosuljon az erénnyel. Istenfogalma legyen univerzális, mely mind a négy isteni erényt magában foglalja magába. A legnagyobb figyelmet szentelje a mágus ennek a meditációnak, mert ez elengedhetetlen az istenével való eggyé váláshoz. A négy isteni erénnyel csak akkor lesz képes összekapcsolódni, ha azokról belső képet tud alkotni, ami viszont csak mély meditációval lehetséges. Az ehhez szükséges gyakorlatot e tankönyv utolsó fokozatán írom le. Ezek a meditációk megvalósítják szellemének és lelkének istenivé válását, végső fokon hasonló módon hatnak testére is, és lehetővé teszik számára a kapcsolatot istenével, ami végül is e fejlődési folyamat értelme és célja.