A mágikus tükör, mint a káros és nemkívánatos befolyások elhárító eszköze:

 

A mágikus tükröt, mint elhárító eszközt is lehet alkalmazni. A helység, tér, ház vagy szoba megvédéséhez úgy kell a tükör telítését megváltoztatni, hogy a fénysugarak a nemkívánatos és kedvezőtlen befolyásokat feltartóztassák, vagy a kiindulási helyükre visszavessék. Ha rossz befolyásról van szó, fényimpregnálással kell dolgozni, ha a kívánság – amely egy helyiséget hivatott elszigetelni – egyaránt irányuljon jó és rossz befolyásolás ellen, akkor ez a tükör, valamint a helyiség telítésével történik, az érinthetetlenség és áthatolhatatlanság tulajdonságainak belehelyezésével. Mint már említettem, az Akasha torlaszolása nem lehetséges, az Akasha nem hagyja magát torlaszolni, de imaginációs kívánságtelítés végezhető, és az erőteljesebb hatás érdekében többször is ismétlendő. A mágus különböző célokra több tükröt állíthat elő magának. Azonban, ha távadással vagy távvétellel dolgozik, nem szabad szobáját Akashával szigetelnie, mert az mind az adást, mind a vételt megakadályozná. Meghatározott hely mágikus tükörrel való elszigeteléséről, ellenséges befolyás ellen való védekezésről és hasonlókról A mágikus idézés gyakorlatában fogok bővebbet közölni.

   A mágikus tükör elhárító eszközként alkalmazásán kívül még más előnyök is kínálkoznak. Valamennyi fluidot – elektromost, magnetikust vagy elektromagnetikust – alkalmazhatja tükörmágiával, és azokkal a gyakorlatban dolgozhat. Hogy mikor milyen erő vagy elem jön számításba, az kívánságtól és saját hatóképességtől függ.