A mágikus tükör, mint átjárókapu bármely síkra:

 

A kísérletnél gondoskodjon zavartalan környezetről. Üljön le kényelmesen tükre elé és telítse annak felületét az Akashával, melyet a mindenségből szív testébe, tüdő és póruslégzéssel. A tükör személyes Akashával történő telítése a kezeken keresztül vagy közvetlenül a Plexus Solarisból történik. Nyomban ezután felejtse el testét, és csak a szelleme gondolkozzon, mely bárminő formát és méretet képes felvenni. Gondolja el, hogy szelleme olyan kicsiny lesz, hogy a tükrön át tud hatolni.  Ha imagináció segítségével a tükrön áthatol, az asztrál síkon fogja találni magát. Tartózkodjon ott teljes öntudattal, nézzen jól körül anélkül, hogy öntudatát elvesztené vagy elaludna. Ezután térjen vissza a tükrön keresztül és ismét kösse össze magát testével. Kezdetben az asztrál síkon csak sötétség fogja körülvenni. Ismétlések után fényt fog észlelni, a szabadság, korlátlanság, idő és térnélküliség érzete fogja eltölteni. Az asztrál sík a „túlvilág” néven ismert. Többszöri gyakorlat után elhunytakkal és más lényekkel fog ott találkozni, és ha valamelyik elhunytat akarja látni, azonnal kapcsolatba fog kerülni vele. Az asztrál síkon tett látogatások során minden ott érvényes törvényt meg fog ismerni, továbbá a helyet is, melyet majd egykoron, fizikai teste levetése után elfoglal. Ezzel a haláltól való félelme egyszer és mindenkorra meg fog szűnni. Ha azután az asztrál síkról tovább, egy magasabb síkra összpontosít, hamarosan még finomabb rezgéseket fog észlelni. Egyfajta különleges könnyedség – étherizálódottság – érzése fogja eltölteni, és kapcsolatba léphet magasabb szférák lényeivel. Olyan ismeretek és tapasztalatok birtokába juthat, amilyeneket semmilyen halandótól sem kaphatna. Minden alkalommal olyan magas szintű szellemi töltettel fog visszatérni testébe, melyet leírni nem lehet. Hogy a szellemi szféráknak melyikét tudja meglátogatni, az az elemek uralásától és szellemi, valamint asztrális tisztaságától – jelleme nemességétől – függ. Semmi korlát nem áll Ön előtt a magasabb szintű ismeretek elsajátításához. Ha itt már tapasztalatokat szerzett, ugyanezen a módon magas fokú fénylényekkel is érintkezésbe léphet. A tükröt ez esetben nem Akashával, hanem – egy naphoz hasonlóan – koncentrált fénnyel kell telíteni. Nem kétséges hogy e módszerrel, a tükrön keresztülhatolással, alacsonyabb szférákkal, például az elemekkel és azok lényeivel is kapcsolatba tud lépni. Csupán azzal az elemmel kell a tükröt telíteni, amelynek a síkját óhajtja látogatni. A tükrön való átmenetnél mindig fel kell venni az illető sík formáját. Így például, ha a gnómok birodalmába akar kirándulni, nem csupán a tükröt és önmagát kell a FÖLD elemmel telíteni, hanem imaginatíve a szellemében is fel kell vennie egy gnóm alakját. Ugyanez érvényes a levegőszellemekre, az úgynevezett tündérekre; a vízszellemekre vagy sellőkre; és a tűzszellemekre vagy szalamandrákra. Az itt nyert tapasztalatok oly csodálatosak és gazdagok, hogy köteteket lehetne írni róluk. Azt, hogy az egyes elemek lényei hogyan vonhatók le Földünkre és hogyan alkalmazhatók különböző szolgálatokra, részletesen leírom A mágikus idézés gyakorlatában.