A mágikus tükör, mint bármely erő, lény, kép és hatás kivetítő eszköze:

 

A mágikus tükör segítségével a mentál és asztrál sík valamennyi erői annyira megsűríthetők, hogy azok még beavatatlan személyek által is észlelhetők. Nem pusztán beképzelésről vagy szuggesztióról van szó: a gondolatok, elementárok, elementálok, valamennyi sík lényei, az elemek lényei annyira megsűríthetők, hogy a tükörben le is fényképezhetők. A gyakorlat a következő. A tükör felületének telítése a megsűrűsített FÖLD elemmel. Ez egyenesen az univerzumból lesz torlaszolva, imagináció által, és nem a testben történik a sűrítés, onnan vetítve a tükörre, mert ez bénulást okozna. Minél nagyobb a FÖLD torlódása, annál sűrűbb és láthatóbb lesz az, amit megjeleníteni kívánunk. Tanácsos tehát a FÖLD elem torlasztását néhányszor megismételni. Ha mármost az a kívánsága, hogy egy elképzelést, képet vagy elementált egy másik – nem iskolázott – személy is felismerjen, akkor a következőképpen kell eljárni.

   Vezesse imagináció által az Akasha elvet a személy fejébe vagy egész testébe azzal, hogy az Akasha a kísérlet ideje alatt hatásosan megmaradjon ott. Ha egy elképzelés láthatóvá tételéről van szó, helyezze a képet vagy az elképzelést imaginációjával olyan tisztán és világosan a tükör felületére, mintha az valóság volna. Ezt a képzetet tartsa meg. Ha ekkor az Akashával befolyásolt személy a tükröt szemléli, úgy fogja látni az Ön elképzelését, mintha filmről vetítenék. Ezt hasonló módon megteheti egy saját maga által alkotott elementállal, elementárral vagy sémával. Ha azonban az asztrál vagy egy másik sík lényét hívja, akkor legalább a tükör körüli teret kell előzően Akashával telíteni, melybe a lény megjelenik. Ennél előnyösebb az egész helyiség telítése Akashával, de szükségtelen, ha egy másik, Akasha elvvel telített tükre is van az illető helyiség számára. Ha minden előkészület megtörtént, helyezze magát transzba, miközben az Akasha elvet magába vezeti, és ebből a transzállapotból hívja a kívánt lényt, mely egy másik síkon lakik. Amíg valaki az idéző mágia gyakorlatait nem uralja tökéletesen, elégedjen meg az asztrál síkról történő idézésekkel, és elhunytak megidézésével, ami imagináció útján történik. A tükörfelületen torlaszolt FÖLD elem által a képek vagy lények annyira materializálódnak, hogy nemcsak szemmel láthatók, hanem hallhatók is lesznek, még egy mágikusan iskolázatlan személy részére is. A látottak tehát nem hallucinációk, és a mágus, mint már említettük, a FÖLD által megsűrűsített képet le is fényképezheti. Ezeknél a felvételeknél teljesen mindegy, hogy nappal van-e vagy éjszaka; illetve, hogy kap-e megvilágítást a tükör vagy sötétben van. Ha a tükörrel együtt a hátteret is fényképezni akarjuk, akkor természetesen megvilágítás is szükséges. Egyébként csak a tükörben materializálódott kép lesz látható. A tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen felvételeknél jobb lemezt használni, mint filmet. Mivel az illető kép rezgésszáma jóval magasabb, mint a fizikai világ fényének rezgése, az ilyen felvételeknél színszűrőt kell alkalmazni. A mentál sík felvételeihez (képzeletképek, elementárok, elementálok, sémák és e szféra valamennyi képződménye) kék szűrőt kell használni. Minden lény és halott esetén ibolyaszűrő szükséges. Az elemek lényeihez rubinszűrőt alkalmazunk. Természeti jelenségek fényképezésénél, különösen a természetmágiában, sárga szűrőt kell használni. A szűrők tehát a színeket illetően analógiában vannak az illető síkkal.

   Hasonlóképpen módjában áll még a mágusnak, hogy ne csak képeket és lényeket mutasson meg egy mágikusan iskolázatlannak, hanem a tükörben láthatóvá teheti számára az illető saját vagy mások múltját, jelenét és jövőjét.