A mágikus tükör, mint befolyásoló eszköz:

 

Önbefolyásoló eszközként bármi szolgálhat, de különösen kitűnő egy fluidkondenzátorral ellátott mágikus tükör. Ebben a tekintetben oly sok alkalmazási lehetőség van, hogy lehetetlen valamennyit felsorolni. Ezért itt csak néhány gyakorlati példát hozok fel.

   Az egyetemes fénytengerből imagináció által, Vagy tüdő és póruslégzéssel annyi fényt von testébe, hogy egy naphoz hasonlóan fehéren izzónak érezze magát. Telítse a fényt egy kívánság koncentrációval, például hogy a fény, illetve annak sugárzása intuíciót, inspirációt vagy hasonlóan kívánatos képességet kölcsönözzön Önnek, vagy egy igazságot tár fel Ön előtt. Hagyja ezután imagináció által a fényt kezén keresztül a tükör felületére áramlani és torlaszolja ott azt mindaddig, amíg a testéből az utolsó fényszikrácska is át nem áromlott a tükör felületére. Az összepréselt fényt formálja fénylő, fehér gömbbé, nappá, mely roppant intenzív sugarakat áraszt. Ismételje meg többször ezt a telítést, míg az a biztos érzete lesz: a tükör olyan erősen telített, hogy annak sugarai áthatják testét, lelkét, szellemét, és a kívánt befolyást gyakorolják Önre. Ekkor űzze ezt a fényt akaratereje és imaginációja, valamint szilárd meggyőződése által annyi ideig a tükör felületére, ameddig azt szükségesnek tartja, majd egészen oldja fel. A fény hatásáról és befolyásolásáról úgy meg kell győződnie, hogy egyetlen kétkedő gondolat sem merülhet fel Önben. Éppen ez a szilárd meggyőződés adja a fénysugárnak azt a roppant dinamikát, ami szinte fizikai hatásokat idéz elő. Néhány évvel ezelőtt, annyira telítettem ily módon egy homorú tükröt, hogy száz szilánkra pattant szét, ezért tölgyfatükröt voltam kénytelen alkalmazni erre a célra.

   Leül a tükör elé és meditál az igazság felől, melyről tudomást akar szerezni, vagy a problémáról, amelyet meg kíván oldani. Ha meditációja útján az Akasha elvet bekapcsolja magában, vagy magát transzállapotba helyezi, rövidesen eléri a célját. Mindenesetre kellemesen meg fogja lepni ez a munka, és később, meditációi alkalmával, kevéssé nélkülözheti ezt a gyakorlatot. Amikor a mágikus tükör telítve van, gondosan óvni kell más személyek tekintetétől. A legjobb, ha selyembe burkoljuk. Fekhelyére is irányíthatja a tükör sugarait, hogy az alvás idején a kívánt célra befolyásolhassa a tudatalatti tudatot. Autoszuggesztiói megerősítik a hatást, és gyorsabb sikerhez vezetnek. Magától értetődik, hogy ezen a módon nem csupán megismerést nyerhet, képességeket ébreszthet fel, és azokat nagyobb kibontakoztatásra serkentheti, hanem lelkét és szellemét is a kívánt irányba tudja befolyásolni. Ha a tükör befolyására már nincs szüksége, vagy egy másik munka más, például Akasha vagy elemsugárzást, magnetikus vagy elektromos fluidtelítést kíván, akkor az előző telítést fordított sorrendben, imagináció által fel kell oldani, azaz a fényt ismét fel kell szabadítani az univerzumba. Lehet más személyekre is sugározni, vagy őket befolyásolni, csak a kívánt telítést ilyenkor nem a saját testből, hanem közvetlenül az univerzumból kell imagináció által a tükör felületére vinni. Így minden elképzelhető kísérlet (hipnózis, mediális állapot, delejes álom) el lehet végezni. A mágus ennek megfelelően osztja be magának a gyakorlást.