A mágikus tükör, mint múlt, jelen és jövő kutatásának segédeszköze:

 

A tükörrel történő munkánál az egyik legnehezebb feladat más személyek múltjának, jelenének és jövőjének pontos feltárása. Érthető, hogy a mágus a saját múltját és jelenét láthatja leperegni a tükörben, mint valami filmen – bár valószínűleg ettől el fog állni. Ha a mágust a saját jövője érdekli, nem volna nehéz a tükörben arra beállítani magát, hogy erre vonatkozóan a legaprólékosabban tudomást szerezzen. Ezzel azonban, abban a pillanatban, melyben sorsát a tükörben meglátná, elrabolná magától saját akaratát. Ettől kezdve egy táblázathoz hasonlítana az élete, melyet ki kell tölteni anélkül, hogy hozzáadni vagy elvenni lehetne belőle. Az természetesen más, ha az Akasha elv a legmagasabb formájában – nevezzük itt Isteni Gondviselésnek – a mágust ilyen vagy olyan módon figyelmezteti valamilyen veszélyre anélkül, hogy magának a mágusnak szándékában volna valamit látni vagy megtudni. Az ilyen figyelmeztetést maradéktalanul követni kell, annak figyelmen kívül hagyása kárt okozna a mágusnak. Ezen a fokozaton már maga is különbséget tud tenni, hogy a figyelmeztetés valamely lénytől származik, teljesen mindegy, milyen síkról, vagy egyenesen az Akasha elvből jön.

   Beavatatlan embereknél és azoknál, akiknél a mágusnak különösebb érdekeltsége van a múlt, jelen és jövő felkutatására, a mágikus tükör igen jó segédeszköz. Minden gondolat, érzékelés, érzés és cselekmény pontos feljegyzéseket hagy az Akashában, ahol a mágus – transz állapotban, mágikus tükrével – közvetlenül olvashat, mint egy nyitott könyvben. Csupán rá kell magát erre állítania imagináció által. Kezdetben, mikor még nem jutott mesteri fokra, a képek összefüggéstelenül fognak megjelenni, de a gyakorlat többszöri ismétlése után, egyik kép a másik után, folyamatosan fog megjelenni a tükör felületén, valóságos összefüggésben a múlttal, mintha a látható eseményeket maga élné át. Kezdve a jelennel, vissza a gyermekkorig, egészen a születésig képes lepergetni az eseményeket. A múltat, bár minden további nélkül lehetséges az illető személy szellemének életét az előző testet öltésekben is nyomon követni, csak a születésig tanácsos visszavezetni. Mind a jövő, mind a múlt képeinek közlésével, úgy saját magánál, mint másnál, az Isteni Gondviselés törvényeibe nyúlna bele, és kíváncsisága súlyos következményekkel járna. Elsősorban, abban a pillanatban olyan öreggé válna, mint ahány előző életét felsorakoztatta. Az ilyesmi nagyon kellemetlen belső érzést váltana ki, és sok tekintetben kedvezőtlenül, mindenekelőtt a további élet iránti érdektelenségben nyilvánulna meg. Másodszor: az előző életek valamennyi tettéért azonnal közvetlenül felelőssé válna. Egyetlen előnye származna csak, hogy előző életeinek tapasztalatait tudatosítaná, ez azonban a hátrányokkal nem állna egyensúlyban.

   Ha a mágus – nyomós oknál fogva – egy másik ember jövőjét akarja tudni, csak transz állapotba kell helyeznie magát. Ha ebben már megfelelően gyakorlott, semmi nem maradhat rejtve előtte. A mágikus tükörrel való munka legmagasabb fokát jelenti a tisztánlátásnak az a módja, amikor a mágus magánál és másoknál a mentál, asztrál és anyagi síkon pontosan, összefüggően mindent képes látni. Ha a mágus eddig eljutott, akkor a mágikus tükörre vonatkozóan már nem tudok neki több újat mondani, és az itt leírt példák alapján ki fogja alakítani saját gyakorlatát.