A mágikus tükör, mint összekötő eszköz élő és holt személyek között:

 

Ha más személyt, barátot vagy ismerőst akar befolyásolni a tükör segítségével, például arra, hogy meglátogassa vagy írjon Önnek, akkor a következő módon járjon el.

   Telítse a tükör felületét Akashával és meditáljon, hogy mindenütt, Ön és a tükör, illetve a tükör és a barátja között Akasha van, tehát nincs sem idő, sem tér. Ezt az érzést meditatíve tartsa meg, és akarja a barátját nyomban látni a tükörben. Nemsokára látni fogja őt, szinte világosan. Látni fogj, a mivel foglalkozik, és a környezetet is, amely körülveszi. Úgy fogja érezni, mintha mellette állna. Ha a környezet ismerős, akkor ez által is meggyőződhet a mentális vándorlás hitelességéről. Ha a mágus jól gyakorolt, asztrális érzékeit jól iskolázta, akkor a mágikus tükörrel való munkával és a mentális vándorlással nyert tapasztalatai egybehangzóak lesznek, és meg fognak felelni a valóságnak. Ha nem így történne, akkor a kísérletet addig kell ismételni, amíg a belső biztonság létrejön, és a látottak a valósággal nem azonosak. Ezt személyesen végzett ellenőrzésekkel minden további nélkül meg lehet állapítani.

   Ha például látja, hogy a kiválasztott személy alszik, akkor imaginációval vonja a tükörbe szellemét, vagyis a mentáltestét, és akaratával oly erősen sűrítse meg, mintha a személy valóságosan Ön előtt volna. Ha ez sikerült, adja ki neki a kívánt parancsot. Ezt, ugyanúgy, mint az autoszuggesztiónál, jelen idejű felszólító módban kell tenni, mert az illető személy tudatalatti tudata könnyen ellenszegülhet. Egyetlen mágus sem fog oda lealacsonyodni, hogy rossz értelmű vagy kihatású parancsot adjon, különben az Akasha nagyon megbosszulná azt.

   Lehetséges egy más, azonos fejlettségű mágussal is asztrális kapcsolatot létrehozni tükörmágia által. Amit az egyik mágus a tükörbe mond, az a másik által – legyen még oly távol is – tudomásul vehető. Ez néha olyan hangos lehet, hogy egy éppen jelenlévő, érzékeny személy is tisztán hallhatja a távolban elhangzott szót.

   Ily módon idézhetők a tükörbe elhunyt személyek, csupán az Akashára kell összpontosítani, el kell képzelni a személyt, intenzíven arra gondolni, hogy megjelenjen. Ha olyan holtat hívunk, akit nem ismertünk, akkor valamilyen támpontra koncentrálunk abból az időből, melyben élt, majd néven szólítjuk az Akashában, és meditálva várunk rá. Egészen rövid időn belül meg fog jelenni a tükörben, és a mágus közölheti a kívánságát. Kezdetben hangos gondolkozáshoz hasonlóan, később – amennyiben ezt kívánná – szóban tud majd az elhunyttal érintkezni. A mágus rendelkezik továbbá azzal a lehetőséggel, hogy az elhunyt személyek jelenséget a tükörből kiléptesse, és azokat a FÖLD elem által annyira megsűrítse, hogy még egy iskolázatlan szemű ember számára is láthatóvá váljanak. Hogy az ilyen gyakorlatban milyen mélyre hatol és mennyire specializálja magát ebben, az teljesen rá van bízva. Mivel még további rendszabályokat is érvényesíteni kell, más lények előhívásáról és megsűrítéséről A mágikus idézés gyakorlata című könyvemben beszélek majd.