A mágikus tükör, mint sugárzó eszköz a tér telítésénél és betegkezelésnél:

 

Hasonló gyakorlat a tér mágikus tükör segítségével történő telítése. Ha olyan helyiségben dolgozik, melyet a mágikus tükörrel csak saját céljára akar befolyásoltatni, a telítést saját testén keresztül alkalmazza. Mások szármára közvetlenül a mindenségből vonja ki a telítéshez szükséges erőt anélkül, hogy azt testén keresztül engedné. Tehát hatalmas mennyiségű fényt von ki az univerzumból, imagináció által a tükör felületére űzi, és ott torlaszolja azt. A fénytorlaszt addig kell ismételni, amíg az eltorlaszolt fény gömbformát vesz fel, és vakító fehér fénye az egész szobában szétárad. A kiáradó fényt nemcsak imaginatíve kell látnia, hanem közvetlenül éreznie is kell, mint hatja át egész testét, röntgensugárhoz hasonlóan. Meggyőződése és hite által helyezze a fénybe azt a kívánságot, hogy a fény óráról-órára, napról napra erősödik, és a sugárerő mind áthatóbb és dinamikusabb lesz. Korlátozza az időben, a fénylőerő sugárzó képességét, amint azt a biomagnetizmusnál mondottuk. Az odaűzött fénybe, tehát az Ön imaginatív napjába helyezze bele a feladatot, kívánságát, melyet a fénylőerőnek teljesítenie kell (sikert, inspirációt, intuíció-erősödést, békét, egészséget) aszerint, hogy mire van nagyobb szüksége. Ha ez megtörtént, a tükröt – egy fényszóróhoz hasonlóan – úgy állítsa fel a helyiségben, hogy állandóan Önre sugározzon. Ezután a tükörrel nem kell többé törődnie, az dolgozik tovább, mint egy sugárzó, a kívánt irányban befolyásolva Önt és másokat. Ezt a módszert munkájánál, gyakorlatainál, kutatásainál és meditációinál aligha nélkülözheti.

   Ha a tükör, például betegkezelés, tehát a tökéletes gyógyulás céljából nemcsak az Ön, hanem más személyek számára is telítve van, akkor tapasztalni fogja, hogy a tükör sugárzásában sokkal többre képes, nem fárad el, é a beteg fájdalmai, aki közvetlenül a tükör sugara elé kerül, vagy akár csak a helyiségbe lép, azonnal enyhülnek. A hatás ereje a tükör telítésétől függ. Nemcsak egy személyt lehet kedvezően befolyásolni, hanem akár annyit, amennyit a helyiség befogad. Hivatásos magnetizőröket vagy azokat, akik gyógyítással foglalkoznak, kitűnően segíti ez a módszer.

   A sugárerőt imagináció segítségével a legnagyobb távolságra is el lehet juttatni. Csak az imaginációt kell ennek megfelelően megváltoztatni. Hogy a mágikus tükör, mint sugárzó, mennyire értékes a mágus kezében, és mennyi lehetőséget nyújt, azt nem kell külön hangsúlyozni. Bizonyára nem fogja mágikus tükrét lealjasítani, hogy rossz befolyásokat terjesszen vele.