A mágikus tükör, mint távolbalátó eszköz:

 

Mágikus tükrünkben eseményeket is szemlélhetünk, ismert és ismeretlen szereplőkkel, akár a legnagyobb távolságból. A tükröt szokásosan Akasha elvvel telítjük. Ezután maradjunk nyugodtan és kényelmesen szokott helyzetünkben, idézzük elő az Akashával a transz állapotot, és koncentráljunk arra a személyre, akinek tevékenységét óhajtjuk megfigyelni. Gondoljuk el, hogy a mágikus tükör egy nagy távcső, melyen keresztül a legnagyobb távolságra is mindent láthatunk. Látni fogjuk a kiválasztott személyt és környezetét, mint egy filmen. Kezdetben esetleg homályos lesz a kép, de néhány ismétlés után kitisztul, és a kívánt személy közvetlen közelségének érzése oly meggyőző lesz, hogy úgy érezzük, közvetlenül mellette állunk. A távolság, lehet sok ezer kilométer is, e itt nem játszik szerepet.

   Ellenőrzésképpen, hogy az, amit látunk, megfelel-e a valóságnak, el lehet képzelni imagináció által az illető személynek egy másik cselekedetét is. Ha az asztrál-érzékünkön keresztül ez ugyanúgy sikerül, mint az előzően látott kép, úgy a történés megtévesztett, és a gyakorlatot többször meg kell ismételni, hogy a tényeket meg tudjuk különböztetni a beképzelésektől és megtévesztésektől.

   A mágus saját jó vezetése mellett ily módon, egy mágikusan iskolázatlan személyt is képes távolba látóvá tenni. Ezen a területen különösen képzett mágusok arra is képesek, hogy a legnagyobb távolságban történő eseményekről és képekről – rubinszűrővel és a leírt gyakorlat szerint – fényképfelvételeket készítenek.

   Ha nem az anyagi események érdeklik, melyeket a távolból a jelenben tanulmányozni óhajt, hanem egy ember lelki és érzelmi élete, akkor csak kikapcsolja a látni óhajtott személy testét, és csak az asztráltestét képzeli el. Nemsokára látni fogja az auráját és jellemtulajdonságait, különböző színárnyalatokban, melyből az analógia törvény alapján logikus következtetéseket vonhat le a jellemre és képességekre vonatkozóan.

   Ha a személynek sem az anyagi ténykedése, sem a lelki tulajdonságai és jellemvonásai nem érdeklik és a tükörben csak a szellemét akarja megfigyelni, akkor ki kell kapcsolni az illető anyagi testével együtt annak asztráltestét is. Ekkor is meg fognak jelenni a képek, melyek a szellemnek felelnek meg és Ön a legnagyobb távolságról is képes lesz valamely személy gondolatait és eszmevilágát nyomon követni.

   Amint a felvázolt példából látható, tetszés szerinti személy gondolatainak olvasása a legnagyobb távolságról is lehetséges. Csak az Ön akaratán múlik, hogy az ilyen irányú képességek milyen fokozatát akarja elérni.