A mágikus tükör telítése:

 

A mágus következő feladata megismerkedni a tükör telítésével. Imagináció segítségével saját magából vagy a világegyetemből a tükörfelületre kényszeríteni minden erőt, ott torlaszolni, majd ismét imagináció által, az ősforrásban feloldani. A következő telítéseket kell sorra venni:

a négy elemmel;

az Akashával;

fénnyel;

az elektromos fluiddal;

a magnetikus fluiddal;

   Ha a mágus a gyakorlatok által a tükör telítésében némi képességre tett szert, megérett a további tükörkísérletekre, melyekhez felsorolok néhány példát.