A tisztánlátás gyakorlata mágikus tükrökkel:

 

A mágikus tükör két fajtáját, az optikait és a fluidkondenzátorral ellátottat különböztetjük meg.

   1. Az optikai tükör sík vagy homorú üvege egyik oldalán ezüstamalgámmal vagy fekete lakkal bevont. A homorú tükörnél a domború felület lakkozott, homorú rész tiszta és fényes. Az optikai tükrökhöz sorolhatók a kristálygömbök is, valamint az olyan, sík és homorú fémtükrök, melyeknek felülete színes vagy fekete folyadékkal bevont. Egy nyugvó vízfelület is szolgálhat optikai tükörként.

   2. A mágikus tükrök másik fajtájához tartoznak a fluidikus kondenzátorral készített, ezekről már részletesen írtam.

   A mágusnak mindenekelőtt tudnia kell, hogy a tükör önmagában nem, csakis az előző gyakorlatokban kifejlesztett asztrális és mentális képességek biztosítják a tükörmágia sikerét. A mágus tehát a mágikus tükör bármely fajtáját úgyszólván szerszámnak tekinti, csak segédeszközként fogja használni. Egy mágus tükör nélkül is tudna dolgozni, de mivel a mágikus tükör oly sokféle alkalmazási lehetőséget nyújt, szívesen fogja ezt a segédeszközt használni.

   A mágus, aki e tanfolyam fokozatait eddig végigjárta, gyakorlatait elvégezte, el fog tekinteni attól, hogy egy mágikus tükör elé üljön, és csupán annak a fixírozásával a látóidegeit fárassza. Ő másként, mágikusan, tehát helyesen dolgozik. Mielőtt egyes fogásokat közelebbről leírnánk, nézzünk néhány esetet, amikor a mágikus tükör jó szolgálatot tesz.

   1. Minden imaginációs munkánál, mely optikai gyakorlatot kíván.

   2. Minden erő és fluid által történő telítésnél.

   3. Átjáró kapuként bármely kívánt síkra.

   4. Összekötő eszközként élő és holt személyek között.

   5. Segédeszközként, kapcsolat létesítéséhez erőkkel, lényekkel.

   6. Sugárzó eszközként tértelítéshez, betegkezeléshez.

   7. Mint befolyásoló eszköz, magunk és más személyek számára.

   8. Mágikus adó-vevő készülékként.

   9. Mint elhárító eszköz, káros és nemkívánatos befolyás ellen.

   10. Projektáló eszköze bármely kívánt erőnek és képnek.

   11. Távolbalátóként.

   12. Mint a múlt, jelen és jövő kutatásának eszköze.

   Mivel a mágikus tükör univerzális eszköz, nehéz volna az összes lehetőséget felsorolni. Az intuitív mágus e példák segítségével maga is látja a lehetséges további gyakorlatokat.

   Leül ászanájában mágikus tükre elé, egy-két méter távolságra tőle. A megvilágítás ennél a műveletnél nem játszik szerepet. Végezzen imagináció gyakorlatokat: képzeljen el tárgyakat a tükör felületén, melyeket nyitott szemmel is annyira tisztán kell látnia, mintha azok valóban ott is volnának. Mivel időközben az imagináció mestere lett, ez az előgyakorlat nem fog nehézséget okozni. A tárgy képzetét tartsa meg néhány percig, majd oldja imagináció által. Ha az imagináció a tárgyakkal mindenképpen nehéznek bizonyul, előbb próbálkozzon színekkel és azután térjen át a tárgyakra. Mivel – mint említettük – az optikai imagináció képesség a TŰZ elvvel analóg, azok a mágusok, akik a TŰZ elemet jól uralják, a tükörmágiában is nagy sikerre számíthatnak. Tárgyak után képzeljen el különböző állatokat, végül imaginációgyakorlatát végezze emberekkel. Kezdetben ismerősök arcvonásait, később idegen személyek és fajok arcvonásait képzelje el. Ezután terjessze ki imaginációgyakorlatait az egész testre. Ha a tükör felületén már képes látni egy embert, ismerőst vagy idegent, férfit vagy nőt, térjen át házak, vidékek, helyiségek elképzelésére és gyakoroljon mindaddig, amíg ezen a téren is kiváló képességre nem tesz szert. Csak ekkor van mágikusan előkészítve a helyes tükörmágia véghezvitelére.

   Ez az előkészítő gyakorlat nagyon fontos, mert a mentál, asztrál és anyagi szem az imagináció gyakorlatokkal szokik hozzá a képek nagyságához és tisztaságához, e nélkül csak eltorzult képeket látnánk. Semmi szín alatt sem engedhetjük meg, hogy a tükörben különböző képek maguktól feltűnjenek, ami mediális személyeknél könnyen megtörténhet. Erőteljesen utasítsunk vissza minden magától megjelenő képet, legyenek azok mégoly szépek és fantasztikusak, mert minden, amit akaratlanul látnánk, hallucináció, a tudatalattiból jövő gondolatreflex volna, amely szívesen lép fel, hogy a mágust megtévessze, és munkájában akadályozza. Ennél az előgyakorlatnál látni fogjuk, hogy minél nagyobb a tükör, annál könnyebb az imaginatív munka.