Kívánság-megvalósítás az Akashában, elektromagnetikus töltéssel:

 

Az elektromagnetikus fluid általi töltés létrehozását a talizmánok telítésénél ismertettem. A voltozásnál az eljárás ugyanaz, csak az Akasha számára alkotott töltésnél az elektromagnetikus golyónak nagyobbnak kell lennie. Íme a gyakorlat.

   Torlaszolja rendkívüli erővel jobb testfelében az elektromos fluidot, vetítse ki jobb tenyerén át, formálja imagináció által golyóvá és hagyja szabadon lebegni a levegőben. Ez a projekció tehát nem az ujjakon, hanem közvetlenül a jobb kéz tenyerén keresztül történik. A tűzgolyó, amelynek az összepréselt elektromos fluid által vörösen izzónak kell lennie, a többszöri telítés által gyorsan megerősödik és megnövekszik. A torlaszolás addig ismétlődik, amíg a golyó átmérője el nem éri az egy métert. Ugyanezt a műveletet végezze el a magnetikus fluiddal; a torlaszolt magnetikus fluidot a balkéz tenyerén át vetítse ki, miközben az elektromos golyót rétegről-rétegre bevonja vele. A magnetikus fluid-torlasz többszöri ismétlésével a burok mind sűrűbb és nagyobb lesz, míg végül az egész gömb eléri a két méter körüli átmérőt. Ezzel az elektromagnetikus töltés, a „volt” elkészült.

   Ha a mágus ilyen voltot más számára hoz létre, akkor az elektromos és magnetikus fluidot közvetlenül az univerzumból kell venni. A legerősebb imaginációval, a legszilárdabb hittel és akarattal készült ilyen feszültséggömb, a megfelelő kívánságkoncentrációval telítve a legerősebb mágikus akkumulátor, mely egyáltalán létezik. A kívánt okot így megalkotja képzelete által, melyet a töltés hivatott előidézni. Ha a mágus, mágikus töltés-gömbjét végül ki is terjeszti, akkor saját kívánságát is, extatikusan kirepíti a végtelen univerzumba, a makrokozmoszba, az ok-világába; az Akashába. A kirepítésnél hirtelen megszűnik rágondolni, megszakítja kapcsolatát vele.

   Az itt felvázolt telítés egyike a legmagasabb rendű műveleteknek, melyeket a mágus jelenlegi fejlődési fokán elvégezni képes, miáltal úrrá lett saját maga és mások felett. Az ok, melyet voltjába, és azzal az Akashába helyezett, hatásában tevékenyen megnyilvánul, függetlenül attól, hogy a kihatás mentál, asztrál vagy anyagi síkra irányult-e. A mágus ezt a felelősségteljes lehetőséget méltán fogja nagyra értékelni és azzal mind magának, mind embertársainak csak magas és nemes célok elérést óhajtani. A mágus, aki ezt a megerőltető, az aszkézisnél többet jelentő, gyakorlatokkal teli, nehéz utat eddig bejárta, az karmáját annyira kiegyensúlyozta, hogy az semmi módon nem árthat neki. A szokásos sorsbefolyásolások alá már nem tartozik, úrrá lett saját sorsa felett és akaratát csak az Isteni Gondviselés, annak is legmagasabb aspektusa befolyásolja.