Talizmánok, amulettek és drágakövek mágikus telítése:

 

A talizmánokba, amulettekbe és drágakövekbe vetett hit visszanyúlik a legősibb korszakokba, és a fétisizmusból ered, ami a primitív népek között még ma is elterjedt. A talizmánba és hasonlókba vetett hit egy bizonyos fokig, mind a mai napig megmaradt, de alkalmazkodott a divathoz, amit a különböző, szerencsét hozó tárgyak, láncok, gyűrűk, brossok használata jelez. A szerencsét hozó zodiákus kövek a legelterjedtebbek. Ha a talizmánok eszméje nem rejtene magában semmi igazságot és talán mágiát is, akkor a talizmánhit már régen eltűnt volna az eszmevilágból. Feladatunk erről a fátylat fellebbenteni és különválasztani a pelyvát a búzától.

   Egy talizmán, amulett vagy hónapkő azt a célt szolgálja, hogy erősítse és megtartsa az azt hordozó személy hitét, bizalmát. Az, hogy a viselője talizmánjának fokozott figyelmet tanúsít, a tudatalatti tudatot autoszuggesztíven a kívánt irányba befolyásolja és – adottság szerint – különböző hatások érhetők el általa. Nem lehet csodálni, ha egy teljesen anyagi beállítottságú ember, egy száraz tudós ezt elítéli, kigúnyolja, és az ilyen dolgokra a babona bélyegét nyomja. Az igazi mágus az ilyen dolgok felől tájékozott és nem éri be azzal, hogy a talizmánt csupán a hit és a bizalom céljából hordozza, hanem mindenekelőtt arra fog törekedni, hogy a talizmánokkal összefüggő törvényszerűségeket felfedje. Számára ismert, hogy azok a talizmánok, amelyek létüket csak a hitnek köszönhetik, egy hitetlen és kétkedő ember kezében hatástalanok. Ezért ő, tudása által, ezen a téren egy kissé tovább fog menni. Mielőtt a kérdést elemeznénk, ismerjük meg a különbségeket. A talizmán a mágus kezében nem egyéb, mint egy szerszám, egy anyagi támpont, amihez erőit, fluidját, okát kötheti. A forma – gyűrű, függő, bross – valamint az anyagi értékük, számára mellékesek. Nem veszi figyelembe sem a divatot, sem a szépséget, sem a dicsőséget. Számára csak egy tárgy, mely segítségével, erői hozzákötése által, okokat hozhat létre, melyek a kívánt hatást kiválthatják, függetlenül attól, hogy a tárgy viselője hisz abban vagy sem.

   Egy pentagon (ötszög) vagy éppen pentagramma (ötágú csillag) ellenben már különleges tárgy. Talizmán, mely a kívánt hatás – erő, képesség és ok – analógiatörvényeivel összhangban áll. Előállításánál és telítésénél a mágusnak a hozzá tartozó analógiatörvényeket figyelembe kell venni. Magasabb világok lényeivel való kapcsolat létesítésekor, akár jó, akár rossz lényekről, intelligenciákról, géniuszokról vagy démonokról legyen szó, a mágus a pentagrammát előnyben fogja részesíteni a talizmánnal szemben.

   Az amulett pergamenre írt Isten-név, egy szent vers a Bibliából, egy mantra (mondat), mely egy istenség tiszteletét fejezi ki. De a különböző, védelmet nyújtó vagy más közvetlen hatást kiváltó varázskönyvek, mint például a mandragóra viselési is az amulettek kategóriájába tartozik. Úgyszintén a folyékony vagy szilárd állapotú fluidkondenzátorok, átitatott szűrőpapírok, természetes mágnesvasak, kis mágnespatkók mind az amulettekhez sorolhatók.

   A drágakövek és a féldrágakövek különösen jó fluidkondenzátorok és már ősidők óta alkalmazzák védelem, boldogság, siker és gyógyítás céljaira. Az asztrológia minden kőnek különböző hatást tulajdonít, és a viselője születési jegyének megfelelő kő szerencsét hoz. Az igazi mágus számára azonban ismert, hogy az asztrológiai alapon választott kövek csak jelentéktelen módon hatnak az emberekre, és teljesen hatástalanok azokra, akik ebben nem hisznek. Ellenben azok a kövek, melyek szilárdságuk, kémiai összetételük és színük alapján valamely asztrológiai hatással megegyeznek, alkalmasak a megfelelő mágikus telítés felvételére. A mágus figyelembe veheti az asztrológiai szabályokat, de semmi esetre sem függ azoktól. Ha számára ez kívánatosnak tűnik, képes minden követ – az asztrológiailag kedvezőtleneket is – mágikusan oly erősen telíteni, hogy azokkal hatást tud kifejteni, tekintet nélkül arra is, hogy a követ viselő egyén a hatásban hisz-e vagy sem: a hatás mindig olyan lesz, amilyet a mágus parancsolt. Beszélnünk kell még a telítések különböző fajtáiról. Ezeknek tíz lehetőségét ismerjük:

1. Telítés imaginációval egybekötött puszta akarattal

2. Telítés meghatározott életerőtorlasz és kívánságsűrítés által

3. Telítés a kívánt célnak megfelelő elementálok, elementárok és más lények kényszerítésével

4. Individuális vagy tradicionális rituálé által való telítés

5. Mágikus formula, mantra és a többi által való telítés

6 Telítés elemtorlasszal

7. Telítés elektromos és magnetikus fluiddal

8. Telítés fénytorlasz által

9. Telítés elektromagnetikus gömb – volt – által

10. Szexuál-mágikus telítés

Minden, itt felsorolt telítési lehetőségnek sok változata lehetséges és igen elkalandoznánk, ha valamennyit fel akarnám sorolni. A fejlett mágus, intuíciója által saját módozatokat fog alkotni, ezért az itt következő rövid leírás csupán vezérfonalként szolgál.