1. Telítés imaginációval egybekötött puszta akarattal:

 

Ez a legegyszerűbb és legkönnyebb módszer, és a hatás a mágus akaratának erejétől és imagináció-képességétől függ. Mielőtt a mágikus telítést megkezdenénk, minden talizmánt, követ, ötszöget – kivéve a papír és pergamen-amuletteket – meg kell szabadítani a hozzá tapadó fluidtól. Ez a legjobban és leghatásosabban a VÍZ mágiája által történik. Vegyen egy pohár friss, tiszta, hideg vizet, melybe a talizmánt belemártja. E közben összpontosítson arra, hogy a víz az összes rossz befolyást kivonja. Maradjon jó ideig így. Néhány percnyi feszült koncentráció után az a sziklaszilárd érzése legyen, hogy a víz minden rossz befolyást felszívott, és a talizmán ez által megtisztult. Ezután törölje meg a talizmánt és biztos lehet benne, hogy az felvevőképes az ön befolyására. Függetlenül attól, hogy milyen módszer szerint óhajtja telíteni, a fluidtalanítást minden nem folyékony talizmánnal el kell végezni. Azután vegye a talizmánt a kezébe és vetítse imaginatíve bele kívánságát, illetve a kívánt hatást minden akaraterejével, szilárd hittel és bizalommal. Határozza meg, hogy kívánsága egy bizonyos ideig vagy állandóan tartson, továbbá hogy a hatás csak egyetlen személyre hasson, vagy mindenkire, aki a talizmánt viselni fogja. A telítést mindig jelen idejű formában végezze, illetve imaginálja, hogy a kívánt hatás azonnal érvényesüljön. A telítés többszöri ismétlésével megnövelheti a besűrített kívánság feszítő erejét, miáltal a talizmán kisugárzó ereje erősebb és áthatóbb lesz. Állítsa középpontba azt az érzést, hogy a talizmán hatása akkor is megmaradjon és erősödjék, ha ön már nem gondol rá, ha pedig más számára telítette, úgy arra a személyre is ugyanez érvényesüljön. Ha a talizmánt legjobb tudása és lelkiismerete szerint a legtöbb erővel telítette, amire csak képes, akkor a talizmán használható lesz.