2. Telítés meghatározott életerőtorlasz és kívánságtelítés által:

 

Ugyanúgy, mint az fentebb ismertettük, a telítendő talizmánt fluidtalanítani kell. Ha olyan talizmánról van szó, melyet személyesen akar használni, akkor az életerőtorlaszt saját testén át kell végezni (lásd a III. fokozat útmutatását). Ha testét expanzív módon életerővel telítette, vezesse át jobb kezén keresztül talizmánjába és préselje össze az eltorlaszolt életerőt annyira, hogy az egészen felvegye a talizmán, amulett vagy kő formáját. E mellett el kell képzelnie, hogy a talizmán, mint valami szívó tartály felveszi az életerőt, és addig tartja magában, ameddig Ön óhajtja. Azzal a meggyőződéssel kell dolgoznia, hogy az idővel és a használat által a hatás nem csökken, hanem mindinkább erősödik. A talizmán által felvett, szinte fehéren izzó, összepréselt életerő egy fénylő naphoz hasonló. Eddig kell az imaginációnak eljutni. A talizmán hatására vonatkozó kívánságot már az életerőnek a saját testébe történő torlaszolásnál kell behelyezni. A hatás tartama is imaginatíve meghatározható. Mindig a jelen idő formát kell választani, és kifejezésre juttatni azt a belső meggyőződést, hogy a talizmán a telítés után azonnal tökéletesen hatóképes lesz. Ne adjunk a talizmán számára több és ellentétes kívánságot! A telítés akkor a leghatásosabb, ha csak egyetlen kívánságra irányul. Mindig olyan kívánságot válasszunk, melyek a lehetőségek határán belül maradnak, és kerüljük az olyan meseszerű kívánságokat, melyek nem teljesíthetők. Ez a talizmánok és a telítések minden fajtájára érvényes. Sziderikus inga segítségével állapíthatjuk meg legjobban, hogy mekkora egy telítés hatása. Ha egy másik személy számára telítünk talizmánt, akkor a torlaszolt életerőt nem a saját testen kell átengedni, hanem egyenesen az univerzumból kell megsűríteni, és imaginatíve a talizmánba vezetni. A többi rendszabály ugyanaz.