4. Individuális vagy tradicionális rituálé általi telítés:

 

Ezt a rendkívül nyugalommal és türelemmel megáldott keleti mágusok gyakorolják nagy előszeretettel, mert ehhez a telítési módhoz éppen e tulajdonságok szükségesek. A keleti mágus, egy meghatározott, saját maga által választott jelet formál kezével a talizmán felett, vagy magával a talizmánnal a levegőben írja le a jelet. Eközben arra a kívánt hatásra összpontosít, amivel a talizmánnak rendelkeznie kell. Ezt a műveletet naponta megismétli néhányszor, és ez által olyan erős töltést – VOLTOT – alkot magának az Akashában, hogy az a kívánt dolgot elő tudja idézni. Ha a hosszas ismételgetések által a mágikus töltés elég erőssé vált az Akashában, elegendő, ha az illető talizmánnal vagy felette elvégzi a jelet, rituálét, és a kívánt hatást minden szellemi megerőltetés, akár imagináció nélkül is létrejön. A kabbalában jártas mágus tudja, hogyha ily módon a kabbalisztikus számnak megfelelően 462-szer, tehát 462 napon át saját töltést telített az Akashában, rituáléja magától is hatóképes. Ez a telítés minden megerőltetés nélkül keresztülvihető, de nagyon hosszadalmas, és egy európai mágus nehezen győzné türelemmel. Ugyanezt a hatást sokkal gyorsabban elérheti az itt leírt más módszerekkel.

   A tradicionális rituálé által való telítés sokkal könnyebb. Néhány ismétléssel létrejön a kapcsolat, a hatás pedig a csoda határán mozog. Ezek a tradicionális telítési rituálék páholyok, titkos társaságok, szekták és kolostorok titkait képzik és ezeket én sem árulhatom el. Ugyanakkor ezeket a titkokat a tisztánlátásban jól iskolázott mágus – gyors lelepleződés veszélye mellett – maga is könnyen megtudhatná. A keleti mágusok, akik rituáléikat halálesküvel védik, mágikus könyörtelenséggel járnának el mindenki ellen, aki rituáléjukat engedély nélkül birtokolná. Ezért óvom a mágust az ilyesféle eltulajdonítástól. Ezek általában gesztusok, melyekkel a különböző istenségek titkos jeleit rajzolják a talizmán felett, hasonlóan, mint ahogy az individuális rítust leírtam. Ha a nemzedékről nemzedékre öröklődött rituálét képzett mágus végzi, vitán felül áll, hogy az ilyen telítés rendkívül erős lesz, és az érettnek nyilvánított tagra általában kitűntetésként ruházzák át ezt a rituálét. Ezt a rituálé-átruházást és egyben a megfelelő töltéssel való kapcsolat létrehozását keleten ANKHUR-nak vagy ABHISHEKA-nak nevezik.