5. Mágikus formula, mantra és tantra által való telítés:

 

Ez a telítési mód a legjelentősebb és leghatásosabb, de nagy tudást és előkészületet igényel. Az előkészületet a mágikus evokációról és a gyakorlati kabbaláról szóló műveimben írom le részletesen, itt csak a megértés segítése kedvéért utalok rá. Az első telítési mód egy mágikus formula ismétlése, melynél az idézi elő a kívánt hatást, akinek a formulát szánjuk. A mantra általi telítés úgy történik, hogy egy istenség tiszteletére szentelt mondatot – yapa jóga – sokszor belemondanak egy ilyen célra megfelelő talizmánba. Így materializálódik az illető istenség tulajdonsága. Ezzel minden síkon igen nagy hatás érhető el. Ez nem egyéb, mint meghatározott kozmikus ütemre, hangra, színre, tulajdonságra való tekintettel is helyesen alkalmazott szómágia.