7. Telítés elektromos és magnetikus fluiddal:

 

A legerősebb telítések egyike az elektromos és magnetikus fluidok alkalmazása. Többnyire az elektromos fluiddal dolgozunk, ha a talizmán valamit megvédeni, pártfogolni, besugározni vagy ösztönözni hivatott. Ellenben, ha szimpátiát, boldogságot, sikert vonzó hatást akar elérni, akkor a magnetikus fluidot kell használni. A telítés ugyanolyan módon történik, mint az életerő- vagy elemtorlaszolás, de a saját célra használt talizmánnal ez nem az egész testben, csak a megfelelő testfélben végezendő. A magnetikus fluidot a bal kézen át kell a talizmánba vetíteni, és a bal testfélben dinamikusan telíteni. Az elektromos fluidnál a jobb oldalt kell telíteni, és a kivetítés is a jobb kézen keresztül történik.