9. Telítés elektromagnetikus gömb – VOLT – által:

 

Karmikus befolyások enyhítéséhez, hogy mindennemű, más szférából jövő befolyástól óvjuk magunkat, és a sorsot kívánságunk szerint formáljuk, magunk vagy mások számára a talizmánt mágikus töltéssel kell telíteni. Ezt a telítési módot „voltozás”-nak nevezzük, ami az Akasha elv utánzásának legerősebb változta. Ezt a telítési módot csak olyan mágus vegye igénybe, aki a legmagasabb célt, az Istennel való eggyé válást tűzte maga elé, nehogy az Akashában való beavatkozás által megterhelje magát. Mint többször mondottuk, mindent a két fluid és a négy elem alkot. Az egyetemes törvények szerint az elektromos fluid mindig a középpontban van, a magnetikus fluid az elektromos fluid perifériáin kezd hatni, és ott a legerősebb. A középponttól az elektromos fluid perifériájáig ugyanakkora a távolság, mint a magnetikus fluid kezdetétől a magnetikus fluid perifériájának végéig, ahol a magnetikus vonzóerő a nagyobb. Ez a törvény kicsiben éppúgy érvényes, mint nagyban, tehát a mikrokozmoszban ugyanúgy, mint a makrokozmoszban. Ezt a törvényt a feszültséggel telítésnél is figyelembe kell venni. Ha a talizmánt, ötszöget vagy követ a saját céljaira akarja voltozni, a következő módon járjon el.

   Torlaszolja lendületesen, minden erejével jobb testrészébe az elektromos fluidot. A kezén és végül a mutatóujján át imaginatíve vetítse a torlaszolt elektromos fluidot pontosan a talizmán középpontjába, egy erős elektromos szikra formájában. Az összepréselt elektromos fluidot izzó vörösnek kell látnia. Ez után a magnetikus fluidot vezesse át bal keze mutatóujján úgy, hogy az a golyó alakú elektromos szikrát körülvéve, imaginatíve láthatatlanná tegye azt. Az összepréselt magnetikus fluidot kék színben képzelje el. Ha ezt elvégezte, imaginatíve csak egy kis kék golyója maradt, amely az egész talizmánt átfogja. Ezzel előállította töltését, és amint abban az elektromos fluid sugározni kezd, telíti kívánságával a golyót, azaz a kész „voltot” és kiterjeszti a hatást. Ha később a telítést erősíteni akarjuk – ami alig szükséges –, csupán a magnetikus fluidot kell sűríteni, ezzel automatikusan erősödik a belül lévő elektromos fluid. Az ilyen töltés oly erős mágikus hatással bír, hogy a karmát is meg tudja változtatni. Olyan mágus, aki erre képes, már nincs alávetve a szokásos karmának, felette már csak az Isteni Gondviselés rendelkezik. Ha a mágus más személy részére telít töltéssel egy talizmánt, hasonló módon jár el, azzal a különbséggel, hogy az elektromos és magnetikus fluidot nem testéből, hanem közvetlenül az univerzumból vonja ki. A töltéssel telítést más számára csak rendhagyó esetben alkalmazza a mágus, mert biztosnak kell lennie abban, hogy az illető valóban magas ideálokat követ, fejlődési törekvései őszinték és csak a karmája üldözi. A mágus tisztánlátó szeme ezt mind átlátja, és intuíciója mindig helyesen fogja megmondani, hogy valamit kell-e és szabad-e tennie vagy sem. Itt a mágus mindenért maga a felelős. Ha ilyen „voltot” egy kis patkómágnesre űzünk, hogy a golyó az egész mágnest befoglalja, annak rendkívüli hatásáról még a leghitetlenebb Tamás is meggyőződhet.