Autoszuggesztió vagy a tudatalatti tudat titka:

 

Mielőtt áttérnénk a második fok egyes gyakorlataira, szeretném a tudatalatti tudat titkát és annak gyakorlati jelentőségét elmagyarázni. Ahogyan a normális tudat a lélekben, a testben pedig a nagyagyban tudja székhelyét, a tudatalatti tudat is a lélek egyik tulajdonsága és a kisagyban található, ami a fej hátulsó részében van. Tekintettel a mágiában való gyakorlati alkalmazásra, a tudatalatti tudat pszichikai tevékenységének tanulmányozásával is kívánunk foglalkozni.

   Minden embernél, aki öt érzékének tudatában van, a normális öntudatszféra érintetlen, ép, ami azt jelenti, hogy az ember képes a normális tudati tevékenységét állandóan igénybe venni. Mint tudjuk, nincsen egyetlen erő a világegyetemben, és így az emberben sem, amely az ellentétességet fel ne mutatná. Ezért tekintjük a tudatalatti tudatot, mint a normális tudat ellentétét. Az tehát, amit a normális tudatban gondolkozás, érzés, akarás, emlékezőtehetség, józanész, értelem fogalma alatt értünk, az a tudatalatti tudatban, mint ellenkező hatás tükröződik vissza. Gyakorlati szempontból és leegyszerűsítve, a tudatalatti tudatunkat ellenségünknek tekinthetjük, mely ösztönző erő vagy impulzus minden olyasmihez is, ami számunkra nem kívánatos. Így szenvedélyeink, hibáink és gyengéink is ebből a tudatszférából származnak. Mármost a tanuló feladata az önmegismerés terén az, hogy a tudatalatti tudat munkáját az elemek kulcsa a négypólusú mágnes szerint, kielemezze. Ez hálás feladat, mivel a tanuló egyéni gondolkodása és meditációja által tökéletes biztonságra tesz szert általa.

   A tudatalatti tudat tehát a hajtóereje mindennek, annak is, amit nem akarunk. Most megtanuljuk énünknek ezt a bizonyos szemszögéből ellenséges aspektusát oly módon átállítani, hogy nekünk egyenesen használjon, segítse céljaink megvalósítását. A tudatalatti tudat az anyagi világban való megvalósításhoz időt és teret igényel, tehát két alapprincípiumot, amit minden dolog, ami az okvilágból a valóság világába akar átmenni. Ha tehát a tudatalatti tudattól az időt és teret megvonjuk, akkor az ellentétes polaritás megszűnik, hatását így reánk gyakorolja, és ezáltal képesek vagyunk vágyainkat éppen általa megvalósítani. A tudatalatti tudat eme hirtelen kikapcsolásában rejlik tehát az autoszuggesztió gyakorlati alkalmazásának kulcsa. Ha például a tudatalatti tudatba bevéssük, hogy holnap vagy egy másik időpontban nem akarunk valamely szenvedélyünknek, mondjuk a dohányzásnak hódolni, akkor a tudatalatti tudatnak elegendő ideje lesz a kitűzött időpontig közvetlen vagy közvetett akadályokat állítani utunkba. Legtöbb esetben különösen fejletlen vagy gyenge akaraterőnél, szinte kivétel nélkül sikerülni fog a tudatalatti tudatnak bennünket meggátolni vagy kudarcot előidézni. Ha azonban a tudatalatti tudattól annak egy kívánsággal való telítésével az idő és tér fogalmát megvonjuk, akkor bennünk a tudatalatti tudatnak csak a pozitív oldala hat, a fel- vagy normális tudatot átmenetileg korlátozzuk, és kívánságtelítésünk meghozza a várt sikert. A mágikus fejlődés számára ez az ismeret és lehetőség bír a legnagyobb jelentőséggel, és ezért az önbefolyásolásnál szem előtt kell tartani.

   Az önszuggesztió számára választott formulát mindenkor jelen idejű felszólító módban kell megformálni. Tehát nem mondhatjuk, hogy: „Abba akarom hagyni a dohányzást, az ivást”, hanem kizárólag csak azt gondolhatjuk: „ne igyak”, „ne dohányozzak”, esetleg: „ne legyen kedvem dohányozni” vagy „ne legyen kedvem inni”. Az önbefolyásolás kulcsa a jelen idejű felszólító módban rejlik. Ezt soha nem hagyjuk figyelmen kívül, ha az autoszuggesztió által és a tudatalatti tudat segítségével akarunk önbefolyásolást elérni.

   A tudatalatti tudat éjszaka dolgozik a leghatásosabban és legáthatóbban, amikor az ember alszik. A fel- vagy normális tudat munkája az alvás állapotában leáll, és a tudatalatti tudat veszi át a főszerepet. Ezért egy szuggesztióforma felvételére az a legjobb időpont, amikor a test az álmosságtól fáradtan pihen az ágyban, tehát röviddel az elalvás előtt, de mindjárt a felkelés pillanatában is, amikor az ember még félálomban van. Ez nem jelenti azt, hogy más időpont ne volna alkalmas az önszuggesztióhoz, de ez a két időpont a legkedvezőbb és a tudatalatti tudat is a legfogékonyabb. Ezért a mágus sohasem fog a gond, bánat vagy depresszió gondolatával elaludni, és tudatalatti tudatát ily módon befolyásolni, hiszen a gondolatsorozatban, amellyel elalszunk, a tudatalatti tudat tovább dolgozik. Jól figyeljünk: mindig békés és harmonikus gondolatokkal vagy siker, egészség és megelégedettség gondolatával aludjunk el!

   Mielőtt az autoszuggesztió gyakorlati keresztülvitelére szánja el magát, készítsen magának fagolyókkal vagy gyöngyszemekkel egy kis láncot, de megfelel egy zsinór is, melyen 30 – 40 csomó van, és az önszuggesztióhoz való kis segédeszköz készen is áll. Ez csak arra szolgál, hogy a szuggesztió képletek ismétlésénél ne keljen számolni, miáltal a figyelem nem tud kellőképpen összpontosulni. Ez a kis segédeszköz arra is szolgálhat, hogy megállapítsuk, mennyi zavar állt be a koncentráció vagy meditáció gyakorlatoknál egy meghatározott idő alatt, amikor is minden zavarnál egy szemet vagy csomót odébb tolunk.

   Az önszuggesztió gyakorlati alkalmazása nagyon egyszerű. Ha azt, amit el akar érni, egy tömör, jelen idejű felszólító mondatban megfogalmaz (mint például: „napról napra jobban legyek” vagy „ne legyen kedvem dohányozni”, vagy „legyek boldog egészséges és megelégedett”), akkor rátérhet a tulajdonképpeni gyakorlatra. Röviddel elalvás előtt vegye kezébe a csomós zsinórt és ismételje hangosan vagy gondolatban a kiválasztott mintát, és minden ismétlés után toljon tovább egy csomót, míg a zsinór végére nem ér. Ekkor tudja, hogy negyvenszer mondta el a formulát. Fontos, hogy a kívánságot már mint megvalósultat, plasztikusan elképzeljük, imagináljuk. Ha az egész zsinór elismétlése után még nem tudna elaludni, akkor mindaddig, amíg el nem alszik, úgy foglalkozzon tovább a gondolattal, hogy vágya megvalósult. Arra kell törekedni, hogy a vágyát átvigyük az álomba. Ha úgy aludnánk el, hogy nem érünk a zsinór végéhez, azért a cél elértnek tekinthető.

   Reggel, mikor még nem ébredtünk fel egészen és van némi időnk, folytassuk a kísérletet. Akik éjszaka gyakran felébrednek, szintén ismételgethetik a kísérletet, annál hamarabb érnek el sikert.

   Megemlítendő még, hogy milyen kívánságok teljesülnek önszuggesztió által. Ezen a téren egy általános szabály érvényes: minden kívánság megvalósul, mely a szellemet, lelket és testet érinti, például jellemnemesedés, rossz tulajdonságok leküzdése, gyengeségek, diszharmónia, az egészség elérése, különböző adottságok kiiktatása vagy fejlesztése, tökéletesedése. Nem valósulnak meg azonban olyan vágyak, melyek a személyiséggel nem függenek össze, mint például egy lottó telitalálat és hasonlók.

   További formulákra akkor térjünk át, ha az előző sikerével tökéletesen elégedettek vagyunk. Aki komolyan és rendszeresen végzi a gyakorlatokat, az hamar meg fog győződni az autoszuggesztió kedvező befolyásáról, és élete végéig alkalmazni fogja ezt a módszert.