Mágikus lélekiskolázás (II.):

 

Az első fokon a tanuló megtanult önfegyelmet gyakorolni. Jó és rossz tulajdonságait a négy elem szerint felhegyezte és három csoportba sorolta. Ily módon két lelki tükröt készített, egy jót (fehéret) és egy rosszat (feketét). Ez a két tükör a jelleme. Ebből a kimutatásból megtudta, melyik elem erői uralják benne a jót, és melyek a rosszat. Mindenáron arra kell törekednie, hogy az elemek kihatásában elérje az egyensúlyt. Az elemek kiegyensúlyozottsága nélkül az asztráltestben vagy a lélekben mágikus előmenetel lehetetlen. Ennek a fokozatnak az a feladata, hogy ezt a lelki egyensúlyt létrehozza. Ha a mágus elegendő akaraterővel rendelkezik, akkor áttérhet az öt legjobban befolyásoló tulajdonságok és szenvedélyek uralására. Ha azonban nincs elegendő akaratereje, akkor az ellenkező oldalról kezdheti el, amennyiben először a legkisebb gyengeségeit egyenlíti ki, s a nagyobb hibákkal és gyengeségekkel felveszi a harcot, mindaddig, amíg azokat is le nem győzi. A szenvedélyek uralásához a tanulót három lehetőség segíti:

   1. Az önszuggesztió rendszeresített alkalmazása, a már ismertetett módon.

   2. Transzmutáció vagy a szenvedélyek átformálása ellenkező, tehát jó tulajdonságokká, amely gyakori önszuggesztióval vagy gyakori meditálással érhető el, illetve állandó megbizonyosodással a jó tulajdonságok felöl.

   3. Gondosság és akaraterő. Ezzel a módszerrel a szenvedélyeket nem hagyjuk kitörni, és már ős-csírájukban harcolunk ellenük. Ez a módszer a legnehezebb, és leginkább csak azok számára rendeltetett, akik nagy akaraterővel rendelkeznek, vagy a szenvedélyeikkel való harc által erős akaraterőt akarnak elérni.

   Ha a tanuló elég idővel rendelkezik, illetve fejlődésében nagyon gyorsan akar előre jutni, akkor mindhárom módszert alkalmazhatja. Ha valamennyi módszer egyetlen irányba halad, mint például a tudatos étkezés, a VÍZ mágiája és a többi, akkor a siker nem fog sokáig váratni magára.

   Ennek a fokozatnak az a célja, hogy elérje az elemek egyensúlyát a lélekben. A leendő mágusnak, ha a mágiában sikert kíván elérni, arra kell törekednie, hogy gyorsan és biztosan hárítsa el az őt leginkább akadályozó szenvedélyeket. Semmi esetre sem szabad a soron következő gyakorlatokat addig elkezdeni, amíg maradéktalanul nem uraljuk a második fokozat gyakorlatait, és az elemek kiegyensúlyozásában átütő sikerre nem tettünk szert. A jellem-nemesítés az egész tanfolyam idején gyakorolandó, de már ezen a fokon meg kell szüntetni az elhatalmasodó rossz tulajdonságokat, melyek a további fejlődés legnagyobb akadályozói.