Mágikus szellemiskolázás (II.):

 

A mágikus szellemiskolázás első fokán megtanultuk gondolatainkat ellenőrizni és uralni. Most tovább megyünk, és megtanuljuk a gondolatsűrítést uralni, nagyobb koncentráló képesség és akaraterő elnyerése céljából.

   Helyezzen néhány tárgyat maga elé, például egy kést, egy villát, egy ceruzát, és összpontosítva nézze valamelyiket egy ideig. Jegyezze meg pontosan formáját és színét. Ezután csukja be a szemeit és próbálja meg a tárgyat plasztikusan, úgy elképzelni, ahogyan az a valóságban látszik. Ez eleinte csak másodpercekre fog sikerülni, de ismételt gyakorlat után az imaginált tárgy mind valószerűbb lesz, eltűnése és újra megjelenése mind ritkábban fordul elő. Ne ijedjünk meg a kezdeti sikertelenségtől, és ha elfáradunk, térjünk át egy másik tárgyra. Kezdetben ne gyakoroljunk tíz percnél hosszabb ideig, de lassan növeljük meg az időtartamot fél órára. Hogy a zavaró körülményeket ellenőrizhessük, alkalmazzuk az autoszuggesztióról szóló fejezetben leírt csomózott zsinórt, hogy megállapíthassuk, hány zavar állott be a gyakorlat folyamán. A gyakorlat akkor tekinthető teljesítettnek, ha képesek voltunk egy tárgyat megszakítás nélkül képzeletben megőrizni öt percig.

   Ha idáig eljutottunk, akkor áttérhetünk arra, hogy a tárgyakat nyitott szemmel imagináljuk (elképzeljük). A tárgyaknak a szemünk előtt, szinte a levegőben függve, olyannyira plasztikusan kell megjelenniük, hogy szinte megfoghatók legyenek. A körülöttünk lévő környezetből a kiválasztott tárgyon kívül semmit sem szabad észrevenni. Itt is ellenőrizzük csomózott zsinórunkkal a zavaró körülményeket. Ha képesek vagyunk egy tárgyat öt percig a legkisebb zavar nélkül, plasztikusan előttünk függve rögzíteni, úgy a gyakorlatot teljesítettük.

   Az imaginációs koncentráló képesség után a hallásbeli következik. Itt kezdetben a képzelőerő játszik nagy szerepet. Nem lehet egyszerűen azt mondani: képzelje egy óra ketyegését vagy hasonlót, mert az „elképzelés” alatt általában képszerű ábrázolást értünk. Azt kellene mondani, hogy képzelje el, mintha egy óra ketyegését hallaná. Tehát képzelje el, hogy hallja egy falióra ketyegését. Kezdetben ez is csak másodpercekig sikerül, de kitartással egyre jobb lesz az eredmény. Ellenőrzésre szolgáljon itt is a csomózott zsinór. Ezután próbálja meg ugyanígy egy zsebóra vagy karóra ketyegését, utána pedig minden fajtájú haranghangokat „észlelni”. Egyéb akusztikai összpontosító kísérletek is alkalmazhatók; gongütés, dörrenés, suhogás, szélzúgás, egészen a viharig; vízesés morajlása, később hegedűtől, zongorától vagy egyéb hangszerektől eredő zenei hangok. Fontos ezeknél a gyakorlatoknál, hogy a koncentráció akusztikai jellegű, és ezért semmilyen képi elképzelés nem merülhet fel. Harangkondulás esetén nem merülhet fel a harang képe, és így tovább. Ha ilyen felmerülne, úgy az azonnal elhárítandó. A gyakorlat elvégzettnek számít, ha képesek voltunk az akusztikai elképzelést öt percig zavar nélkül megtartani.

   A további gyakorlat az érzés-koncentráció. Idézzük elő a hideg, a meleg, a nehéz, a könnyű, az éhség, a szomjúság, a fáradság érzetét, és tartsuk meg az érzést addig, míg vizuális vagy akusztikai képzelet felmerülése nélkül ez sikerül. Igyekezzünk legalább ötpercnyi időtartamot elérni. Ha ezt az összpontosító képességet annyira elsajátítottuk, hogy minden érzést elő tudunk idézni és meg tudunk tartani, akkor áttérhetünk a további gyakorlatra.

   A szaglási összpontosítás következik. El kell képzelnünk, hogy különböző virágok, rózsa, orgona, ibolya vagy parfüm illatát érezzük, és megtartjuk ezeket képi megjelenésük nélkül. Ezt végezzük el azután a legkellemetlenebb fajtájú szagokkal is. Ez a koncentráció is addig végzendő, amíg elérjük bármilyen szag képzeletbeli felidézését és annak ötpercnyi zavartalan megtartását.

   Az érzékek utolsó gyakorlata az ízlelés összpontosítás. Anélkül, hogy egy ételre vagy italra gondolnánk, vagy azt elképzelnénk, összpontosítsunk az ízére. Kezdetben válasszunk olyan jellegzetes ízeket, mint amilyen az édes, savanyú, keserű, sós. Ha ezekkel képességre teszünk szert, akkor tetszés szerint vegyük sorra a legkülönbözőbb fűszereket. Ha sikerült minden választott ízt előidézni, és legalább öt percig rögzíteni, akkor a gyakorlat elérte célját.

   Tapasztalni fogjuk, hogy egyik vagy másik íz rögzítése könnyebb vagy nehezebb. Ez utóbbi annak a jele, hogy az illető érzékeléssel összefüggő agytevékenység elhanyagolt vagy fejletlen. A legtöbb iskola csak egy vagy két, de legfeljebb három funkciót vesz figyelembe. A valamennyi érzékre alkalmazott összpontosítás-gyakorlatok erősítik a szellemet, az akaraterőt, és megtanítják nemcsak ellenőrizni az összes érzéket, de fejleszteni, és végezetül tökéletesen uralni is. Egy mágusnak ki kell fejlesztenie minden érzékét, hogy azokat uralni tudja. A mágikus fejlődés szempontjából ezek a gyakorlatok rendkívül fontosak és nem hagyhatók el.