Mágikus lélekiskolázás (IV.):

 

Ebben a fejezetben kiszélesítjük az elemekkel való munkát. Megtanultunk tüdő és póruslégzés által egy elemet magunkba felvenni, és egész testünkben érezni annak különleges tulajdonságát. Most egyes testrészeket fogunk a kívánt elemmel telíteni, ami két módon történhet. A mágus mindkét módszernek legyen birtokában. Az első a következő.

   Lélegezze be az illető elemet tüdő és póruslégzéssel egész testébe és torlaszolja el, vagyis minden képzelet nélkül lélegezzen ki, amint azt a harmadik fokozatban megadtuk. A belégzésnél kísérje az érzésképzeletet az elem specifikus tulajdonsága: a TŰZ-nél a forróság érzete, a VÍZ-nél a hideg, a LEVEGŐ-nél a könnyűség és a FÖLD-nél a nehéz érzete. Hét légzéssel kell kezdeni. Ahelyett, hogy az eltorlaszolt elemet imaginatíve ismét feloldanánk az univerzumban, irányítsuk a kívánt testrészbe, miközben az elem sajátságos tulajdonságát még jobban összepréseljük, és megtöltjük vele a testrészt. Az összepréselt elemmel, annak különleges tulajdonságával, gőzhöz hasonlóan összepréselve, sokkal erősebben kell telíteni az egyes testrészt, mint az egész testet, hogy az egyes testrészekben az elem egészen áthassa a húst, a csontokat és a bőrt. Ha a különleges elemtulajdonságot a telített testrészben rendkívüli erővel érzi, képzelőerővel a légzés által hagyja azt az egész testében feloldódni, majd ismét kiáradni a mindenségbe, a harmadik fokozaton megtanultak szerint. Ezt a gyakorlatot minden elemmel el kell végezni, felváltva minden belső és külső szerven, kivéve az agyat és a szívet. Ezt a két szervet ne torlaszoljuk elemmel sem magunknál, sem másoknál, ha nem akarunk károkat szenvedni. Csak egy mester engedhet meg magának károsodás nélkül bizonyos mértékű szív- és agytorlaszolást. Aki már ismeri, és teljesen uralja testét. Minden szerv, így a szív és az agy is alkalmas elemmel telítésre, annak különleges tulajdonságaival, csupán a torlaszolásra nem. Egy kezdő még nem tudja a szívet és az agyat elemmel vagy életerővel telíteni torlaszolással egybekötve, különösen akkor, ha még nem tanulta meg tisztánlátással megfigyelni az egyes szervek működését. Ha az elem- vagy életerőtorlaszt az egész testre alkalmazza, a szív és az agy hozzászokik az általános torlaszhoz, mivel olyankor a feszülő erő nem szorítkozik egyetlen szervre, hanem az egész testre kiterjed. Különösen a kezekben és a lábakban kell biztosan uralni az elem-, illetve életerő-torlasztást, mivel ezeket a gyakorlati mágiában sokszorosan terheljük. Különös figyelmet kell szentelni az ujjaknak.

   Az elemek kiürítése a testből egy további módon úgy történik, hogy a torlaszolt elemet először nem a testbe engedjük vissza, hogy onnan a pórusokon keresztül adjuk vissza az univerzumnak, hanem a képzelet segítségével az egész elemet az illető testrészből a pórusokon át közvetlenül az univerzumba engedjük. Ez az eljárás gyorsabb. A mágus természetesen mindkettőt ismeri, és saját belátása szerint alkalmazz ezt vagy azt.

   Az elemtorlaszolás másik módszere abban áll, hogy tudatunk által áthelyezzük magunkat a testrészbe és az elemet, póruslégzéshez hasonlóan, be- és kilélegezzük. Minden belégzésnél elemet lélegzünk be, és üresen lélegzünk ki. Érezzük, hogy a kívánt elem az egyénileg lélegző testrészünkben elegendő tömegben feltorlódott, a kilégzés által most felszabadítjuk azt, vagyis visszaadjuk az univerzumnak, ahonnan magunkba szívtuk. Ez az eljárás gyors és egyszerű, de megköveteli a jó tudatáthelyezést. Ugyanúgy kell uralni az életerő-torlódást is egy meghatározott testrészben. Ha tökéletes mesterek vagyunk ebben a gyakorlatban, akkor egy lépéssel tovább mehetünk.

   Az emberi testet az elemeknek megfelelően négy fő területre osztjuk. A lábak, egészen fel a combtőig, a farcsont és a nemi részek is a FÖLD elemnek felelnek meg. A hasi tájék, minden belső szervvel, amilyenek a belek, a lép, az epe, máj, gyomor, egészen a rekeszizomig, a VÍZ elem megfelelői. A mellkas, a tüdő és a szív, egészen a nyakig, a LEVEGŐ elemé; a fej, valamennyi szervével a TŰZ elemé.

   A következő gyakorlat célja, hogy az egyes testrégiókat az azoknak megfelelő elemmel telítsük. Vegye fel kedvelt testtartását, ászanáját. A tüdő és póruslégzéssel lélegezze be a FÖLD elemet annak különleges tulajdonságaival, a nehézség érzetével, a test FÖLD-régiójába, a lábakba, a nemi részekkel és a farcsonttal bezárólag. Lélegezze be a FÖLD elemet, majd üresen lélegezzen ki hétszer, hogy a FÖLD-régió telítődjön az öt befolyásoló elemmel. A FÖLD elemet tartsa meg a FÖLD-régióban, és lélegezze be hétszer a VÍZ elemet a VÍZ-régióba, hogy ez a terület is telve maradjon saját elemével. Ezután vegye a következő elemet, vagyis hét belégzéssel töltse meg a mellkast a LEVEGŐ elemmel, annak kilégzése nélkül, meghagyva azt saját régiójában. A fej tájék szintén megtölti a TŰZ elemhétszeri belégzésével, üresen kilélegezve, hogy a fej is telítve maradjon a TŰZ elemmel. Amikor minden régió telítve van a megfelelő elemmel, maradjon így 2 – 5 percig, utána kezdje el az elemek feloldását. Ott kell kezdeni, ahol abbahagytuk, a mi esetünkben tehát a fejnél a TŰZ elemmel, miközben hétszer üresen belélegzünk és minden kilégzésnél (összesen hétszer) a TŰZ elemet hagyjuk kiáradni az univerzumba. Ha a fej régióval is végeztünk, az egész test felszabadult az elem-felhalmozódástól. Ezt a gyakorlatot azzal egészíthetjük ki, hogy az egyes területeket nem csak megtöltjük az illető elemmel, hanem az elemet a megfelelő tájékban is eltorlaszoljuk. Az eljárás azonos az előbbivel, vagyis ismét a FÖLD elemmel kezdjük, és a TŰZ elemmel fejezzük be. A folyamat szakaszai ugyanazok, mint az előző kísérletnél. Ezek a gyakorlatok szintén nagy jelentőségűek, mert összhangba hozzák mind az anyagi, mind az asztráltestet az elemek egyetemes törvényeivel. A mágus, szükség esetén ezzel a gyakorlattal azonnal helyreállíthatja harmóniáját. Napokig fogja érezni a teljes harmónia jótékony befolyását, a béke és boldogság érzetével. Az elemharmónia sok más lehetőséget is nyújt. Mindenekelőtt megóvja a tanulót az elemek negatív oldalának káros befolyásától. Ha a tanuló elérte a mágikus egyensúlyt, akkor az események középpontjába kerül: minden törvényt, minden jövendőt és mulandót a legvalóságosabb perspektívában lát. A mágikus egyensúly megóvja a tanulót a betegségektől, kiegyensúlyozó hatást gyakorol karmájára és ezzel sorsára, ellenállóképessé teszi minden kedvezőtlen befolyással szemben. Megtisztítja mentális és asztrális auráját és megerősíti mentál és asztrál matricáját. Felébreszti mágikus képességeit, és intuíciója univerzális jelleget nyer általa. Asztrális érzéke kifinomul és intellektuális képességei fejlődnek.