A magnetikus fluid uralása deduktív módszerrel:

 

Az előző gyakorlathoz hasonlóan az elektromos fluiddal deduktív módon történik ez a gyakorlat is, de a TŰZ helyett a VÍZ elemmel. Torlaszolja imaginatíve üressé tett testébe a VÍZ elemet olyan erősen, amennyire csak lehetséges. A torlasznál igénybe veheti pórus- és tüdőlégzését, de imaginációval is dolgozhat. Tekintve, hogy a nedveset és hűvöset amúgy is érzi, fordítsa minden figyelmét testének külső felületére. Bőrén összehúzó hűvösséget fog érezni, és egy vonzerőt, mint valami mágnest. Kezdetben, mielőtt megszoknánk, szinte bénítóan fog hatni ennek a fluidnak az érzete. Ha a torlaszt a legmagasabb fokig megvalósítottuk, a VÍZ elemet imaginációval ismét feloldjuk az univerzumba, a magnetikus fluiddal együtt, és befejezzük a gyakorlatot.

   Mind a négy módszert olyan jól kell uralni, hogy a magnetikus és elektromos fluidot induktív és deduktív módon is képesek legyünk előidézni, és bármelyik változatot néhány pillanat alatt véghez tudjuk vinni. Ez csak fáradhatatlan gyakorlatozás árán érhető el. A két fluid uralása nagyon fontos, mert a két univerzális erő által minden elérhető, függetlenül attól, hogy a mágus milyen szférában akarja befolyását érvényre juttatni. Ezért legyünk nagyon figyelmesek. Kezdetben csukott, később nyitott szemmel kell végezni a gyakorlatot, tekintet nélkül arra, hogy hol és milyen körülmények között vagyunk. Fontos még tudni, hogy mind a négy módszernél a mágus vágyat fog érezni, hogy valamennyi izmát megfeszítse, vagy lélegzetét visszatartsa, aminek azonban nem szabad megtörténnie. Nyugodtan és könnyedén. Magatartását kívülről semmit sem észlelhetően kell ezeket a gyakorlatokat végezni. Amint látható, az induktív módszer arra szolgál, hogy egy erőt az univerzumból befelé, saját testébe, lelkébe és szellemébe bevezessen. Ezzel szemben a deduktív módszernek az a lényege, hogy egy erőt, fluidot belülről kifelé szétküldjön.

   Ha a mágus a négy módszerben jó gyakorlatra tesz szert, az induktív módszernél kibővítheti a gyakorlatot úgy, hogy amikor imaginációja segítségével az elektromos fluidot a legnagyobb mértékben felfokozta magában, a rajta kívül lévő TŰZ elemet hagyja feloldódni a semmibe, az elektromos fluidot pedig, annak feszítő erejével megtartja testében. Miután ezt a fluidot megtartotta, ameddig bírta fokozatosan ezt is feloldja a világegyetembe. Ugyanígy jár el a mágus a magnetikus fluiddal is. Mindkét felvázolt módszert addig kell gyakorolni, amíg mindkét fluidot biztosan nem uraljuk. Előbb nem szabad továbbmenni.  

   Az elektromos és magnetikus fluidnak itt leírt uralási módszerei előgyakorlatok, és ha a mágus valamennyit folyamatosan el tudja végezni, akkor térhet át a főmódszerre, amely az elektro-magnetikus fluid uralását teszi lehetővé.

   Vegyük figyelembe a következő analógiát: a fej és a mell az elektromos fluidnak felelnek meg; has és a combok, lábak a magnetikus fluidnak. Mármost a mágus feladata a lábakat, combokat és hasat, egészen a szívgödörig a magnetikus fluiddal; a fejet, nyakat és mellet pedig az elektromos fluiddal telíteni, a leírt módon. Képesnek kell lennie sorrendben mindkét fluidot a két testrégióba sűríteni, és szinte a szétpattanásig telíteni azokat. Némi gyakorlat után sikerülni fog mindkét fluidot megtartani. Ha eddig eljutott, az elektromos fluidot imaginációja segítségével mellének jobb oldalába préselni, és ezáltal a szívtájékon egy üres teret képez, de jobb, ha mindjárt a telítésnél üresen hagyja a bal mellet. Bal mellen át imaginációval kivonja az elülső testrégióban torlaszolt magnetikus fluidot, és az ujjbegyekig megtölti vele az egész bal kezét. A bal kéz tehát magnetikus lesz. Ez a kéz összehúzó, hűvös sugárzással fog rendelkezni. Ugyanígy járunk el a jobb kézzel is. Miközben a felső régióból, ami a fej és a mell jobb oldala, imaginatíve beletorlaszoljuk az elektromos fluidot. Ezáltal a jobb kéz elektromos lesz. Az egész kézben, de legjobban az ujjbegyekben érezzük az expanzív, forró, elektromos erőt. Ha már nincs szükségünk az előállított erőkre, azokat a kezekből imaginatíve ismét feloldjuk az univerzumba.

   Ha ezeket a gyakorlatokat tökéletesen uraljuk, akkor úrrá lettünk az elektromagnetikus fluidon, uralmat nyertünk a két egyetemes erő felett, melyek által minden elérhető. E két fluid néhány gyakorlati jelentőségét később fogom leírni. Dicsőség a mágusnak, aki ilyen elektromos és magnetikus kezekkel rendelkezik, mert az ilyen kezek az emberiség áldásává válhatnak.