Az elektromos és magnetikus fluid:

 

Az elmélet szerint két fő fluid létezik, melyek a négy elemből származnak: az elektromos fluid a TŰZ, a magnetikus a VÍZ elemből. A LEVEGŐ a kettő közötti kiegyenlítő elem. A FÖLD elem kétpólusú, elektromagnetikus, tehát mindkét fluidot tartalmazza; a középpontjában elektromos, periférián pedig magnetikus. Ez a két fluid, a leírt törvényszerűséggel hat minden szférában, így természetesen az anyagi világban is. Okai minden létnek. E két fluid ismerete és uralása képezi következő feladatunkat, mivel uralásuk által a mágus minden szférában, mindent elérhet. Mindenesetre ez a szférák bármelyikében a mágus érettségének megfelelően attól függ, hogy milyen erősen és áthatóan tudja képezni az okot az illető szférában. A két fluiddal történő munkánál induktív és deduktív alapmódszer lehetséges. A mágus mindkét módszert megtanulja alkalmazni. Elsőként az elektromos fluid jön számításba.