Az elektromos fluid uralása induktív módszerrel:

 

A gyakorlatot lehet ülve vagy állva végezni, ahogy jobban tetszik. Felveszi testtartását, becsukja szemeit és elgondolja, hogy teste üres, továbbá, hogy egy tüzes gömb középpontjában van, amely az egész mindenséget magába foglalja. A TŰZ elemet fehéren izzónak és fénylőnek kell elképzelni, ezáltal testének perifériáin érezni fogja a meleget anélkül, hogy figyelmét arra fordítaná. Ennél a gyakorlatnál a tűz kiterjedését a saját testén kell éreznie. Imaginatíve el kell képzelni, hogy a gondviselés is TŰZ elem, és az Ön üres testébe expanzív fényt présel. Minél erőteljesebben és pontosabban képzeli el a tűzgömböt, annál több fény fog minden oldalról áradni a bőr pórusain át, belepréselődve testébe, egész teste fénnyel töltődik, ami torlaszolódik. Mint valami telepumpált ballon, éreznie kell testén a tűz nyomóerejét. A fény nyomóereje kívülről befelé hasson. Eközben, szinte szétpattanásig, szokatlan telítettség érzése fogja hatalmába keríteni. A gyakorlatnál nyugodtan kell lélegezni. A dinamikus fénysűrűsödés idején a mágus csábítást fog érezni, hogy lélegzetét visszatartsa, de ezt feltétlenül kerülnie kell. Ha olyan erős fénytorlódást idézett elő, hogy úgy érzi, szinte szétpattan, ugyanakkor azt is észlelni fogja, hogy egész teste, de különösen ujjbegyei elektromos árammal telítődnek. Ezt az érzést jól vésse be magának, mert ez az elektromos fluid. Amint a telítés sikerült, hagyja az univerzális tüzet képzelete által ismét elhomályosulni, míg az végül teljesen ki nem alszik. Ezzel az elektromos fluidsűrítés induktív módszerének első gyakorlata megtörtént. Ha néhány gyakorlat után sikerül könnyen és tetszés szerint létrehoznia magában az elektromos fluidot, és ebben egy bizonyos készséget elérni, akkor térjen rá az elektromos fluid kívánsággal való telítésére. Ehhez csupán el kell képzelnie, hogy az Önben felhalmozódott fény, de még inkább a fényben rejlő elektromos fluid erősíti az Ön szellemének, lelkének és testének aktív erőit. Képes tehát kívülről felébreszteni magában minden aktív képességet, tulajdonságot, mely a TŰZ és a LEVEGŐ elemhez tartozik. Például, rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy akaraterejét, hitét és az elemek feletti hatalmát egészen a természetfelettiig fokozza. Erejének és hatalmának így elérhető távlatai egyszerű szavakkal nem fejezhetők ki, erről legjobban a saját tapasztalatai által fog meggyőződni.

   Már az előző fokozaton is rámutattam, milyen fontos lelke nemesítése. Minden szenvedélytől mentesülni, és törekedni a mágikus egyensúly elérésére. Ha ezt és valamennyi további gyakorlatot egy szenvedélyektől uralt ember alkalmazná, csak szenvedélyei uralmát erősítené általuk, amíg azok végzetévé válnának. Mindenki be fogja látni, hogy ezek a figyelmeztetések nem üres szavak vagy erkölcsi prédikációk. Egy tökéletesen kiegyensúlyozott embernek semmitől sem kell tartania. Ellenkezőleg, képes lesz felemelkedni, és legmagasabb elképzeléseit megvalósítani.